Sökning: "Jung"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet Jung.

 1. 1. von Abstraktionen beherrscht: Abstrakt arbete och abstraktionens arbete i Marx ekonomikritik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Henrik Jung; [2017-09-12]
  Nyckelord :Marx; realabstraktion; arbete; värde; kritik; vetenskapshistoria; Hegel; Ricardo;

  Sammanfattning : In his Grundrisse manuscripts from 1857, Karl Marx (1818–1883) writes that individuals in the bourgeois society are ”von Abstraktionen beherrscht” – ruled by abstractions. In Das Kapital from 1867 Marx writes that for the analysis of economic forms our only available tool is ”Abstraktionskraft” – the force of abstraction. LÄS MER

 2. 2. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 3. 3. System-Wide Evaluation of Inertia Support Potentials from Wind Farms

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Paul Jung; [2017]
  Nyckelord :Frequency stability; inertial response; synthetic inertia; inertia emulation; frequency control; variable speed wind turbine; rate of change of frequency;

  Sammanfattning : In order to limit anthropogenic climate change as well as the dependency on fossilfuels, the wind power generation is rising world wide. Since modern wind turbinesare usually variable speed wind turbines, which are connected to the grid via aconverter, this causes a decrease in grid coupled inertia. LÄS MER

 4. 4. Toxicity Levels of Stock Markets : Observing Information Asymmetry in a Multi-Market Setting

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lukas Molander; Shih Jung Yape; [2017]
  Nyckelord :High frequency trading HFT ; Market microstructure; Order ow toxicity; Contagion; Adverse selection; Predatory HFT-strategies; Toxicity levels;

  Sammanfattning : The presence of toxic order ow and predatory HFT strategies in a multi-market setting are scarcely researched in the academic world. This thesis studies the toxicity levels of a set of markets by examining unconsolidated quote data and firm specific trade data. LÄS MER

 5. 5. Transaktionellt och transformativt ledarskap : Ur ett kvalitativt medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Alexander von Uckermann; Viktor Bergström; [2017]
  Nyckelord :Transactional leadership; transformational leadership; contingent reward; management by exception; charisma inspirational leadership; intellectual stimulation; individualized consideration.; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; villkorad belöning; leda genom avvikelser; karismatiskt inspirerande ledarskap; intellektualiserande ledarskap; individualiserande ledarskap.;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate what the personnel considers about transactional and transformational leadership regarding the leader's use of contingent reward, management by exception, charisma/inspirational leadership, intellectual stimulation and individualized consideration leadership. For this qualitative study, a semi- structured interview guide was used to investigate six employee perceptions of the leadership styles on a company in central Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jung.

Din email-adress: