Sökning: "Jung"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Jung.

 1. 1. Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol : En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hannah Gren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. LÄS MER

 2. 2. Vilken effekt har antiseptiska förband på fot- och bensår? En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hannah Jung; Märit Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fot- och bensår; antiseptiska förband; honung; silver; jod; polyhexanide; randomised controlled trials; infektioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska fot- och bensår kan vara smärtsamma och leda till social isolering samt immobilitet. Såren behöver ofta antibiotikabehandling på grund av kritiska infektioner vilket kan leda till antibiotikaresistenta bakterier. Att sköta dessa sår är kostsamt och tidskrävande. Behovet av att finna alternativ är akut. LÄS MER

 3. 3. Breaking the Gender Norms : Bilbo as the Feminine Hero in J.R.R. Tolkien's The Hobbit

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Tolkien; The Hobbit; Bilbo; gender norms; femininity; heroism;

  Sammanfattning : This essay demonstrates how Bilbo, the main protagonist of J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, is a feminine hero despite being male. LÄS MER

 4. 4. von Abstraktionen beherrscht: Abstrakt arbete och abstraktionens arbete i Marx ekonomikritik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Henrik Jung; [2017-09-12]
  Nyckelord :Marx; realabstraktion; arbete; värde; kritik; vetenskapshistoria; Hegel; Ricardo;

  Sammanfattning : In his Grundrisse manuscripts from 1857, Karl Marx (1818–1883) writes that individuals in the bourgeois society are ”von Abstraktionen beherrscht” – ruled by abstractions. In Das Kapital from 1867 Marx writes that for the analysis of economic forms our only available tool is ”Abstraktionskraft” – the force of abstraction. LÄS MER

 5. 5. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jung.

Din email-adress: