Sökning: "KÖN"

Visar resultat 1 - 5 av 3831 uppsatser innehållade ordet KÖN.

 1. 1. Könsperspektiv på hur mötesdeltagare tar och lämnar ifrån sig ordet - En kvalitativ studie om hur könsnormer reproduceras i mötespraktik i en kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Hanje; [2017-02-23]
  Nyckelord :kommunikation; könsnormer; turn-taking; kommuner; fallstudie; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen delger en fallstudie under ett möte i en kommun där kommunikationen studerades för att kunna upptäcka könsnormer. Syftet är att med hjälp av Turn-taking teorin undersöka hur könsnormer ter sig, exponerar sig under ett möte och hur väl tjänstemännen i kommunen efterföljer jämställdhetspolicyn som kommunen skall jobba utefter. LÄS MER

 2. 2. Att planera en stad för fler. En diskursanalys av Göteborgs stads arbete för inkluderande stadsbyggnad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kerstin Säthil; [2017-01-27]
  Nyckelord :offentlig förvaltning; stadsplanering; genusvetenskap; queerteori; intersektionalitet; normkritik; genusgeografi; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Utifrån en teoretisk ram hämtad från genusvetenskapen, intersektionaliteten, queerteorin och genusgeografin analyseras i denna uppsats två av Göteborgs stads ledande dokument för stadsbyggnadskontorets arbete med en socialt hållbar, jämlikt byggd stad. Sedan tidigare saknas forskning på området utifrån en bredare maktanalys än enskilda kategorier som kön eller sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Att bli sams med sitt kön. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Disa Gårdstedt; Josefine Josefine; [2017-01-24]
  Nyckelord :Skönhetsideal; skam; ungdomsmottagning; sex; motmakt;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka upplevelser av samhälleliga normer och skönhetsidealrörande fittan och dess påverkan på unga fittbärare. Vi har använt oss aven kvalitativ metod i form av en fokusgrupp med tre unga fittbärare. Vi haräven intervjuat tre barnmorskor och tre kuratorer på tre ungdomsmottagningar. LÄS MER

 4. 4. Mörkertalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Börjesson; Julia Carlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :våldtäkt; mörkertalet; myter och föreställningar; feminism;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi undersökt hur våldtäkt tas i uttryck i kvinnors berättelser om oanmälda våldtäkter, på internetforumet ASK.fm. Vi har med hjälp av feministisk teori ämnat tolka och förstå de bilder av våldtäkt som kvinnorna gett uttryck för i sina berättelser. LÄS MER

 5. 5. Igenkännbara kön – Konstruktioner av transpersoner i fyra skrifter från

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malte Magnusson; [2017-01-24]
  Nyckelord :transperson; myndighet; hbtq; genus;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur transpersoners kön konstrueras i fyra publikationer från Socialstyrelsenoch Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna var vid tillfället för studien i en process avmaterialproduktion vilken ämnar öka kunskapen om transpersoner och deras situation i detsvenska samhället. De fyra publikationerna är material av denna typ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet KÖN.

Din email-adress: