Sökning: "KÖN"

Visar resultat 1 - 5 av 4276 uppsatser innehållade ordet KÖN.

 1. 1. The Feminized People and the Patriarchal State: Studying the Portrayal of Gender in North Korean Films

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Edström; [2018]
  Nyckelord :North Korea; gender; women; film; feminist film theory; frame analysis; development; Asia; portrayal; Confucianism; Socialism; propaganda; Nordkorea; kön; genus; kvinnor; film; feministisk filmteori; frame-analys; utveckling; Asien; porträttering; Konfucianism; Socialism; propaganda;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pojkar använder sina nävar och flickor använder sinaord?! : Förskollärares uppfattningar om barns konflikthantering beskrivet ochanalyserat ur ett genusperspektiv.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emmely Norlin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :barn; flicka; förskola; förskollärare; genus; konflikt; konflikthantering; kön; pojke.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv beskriva och analysera förskolläraresuppfattningar om hur barn hanterar konflikter. Utöver genusperspektivet belyses konflikteroch konflikthantering även ur ett sociokulturellt perspektiv samt ett posthumanistisktperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hälsorelaterad livskvalité hos äldre i Blekingesom är omedvetna respektive medvetna om sitt förmaksflimmer.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sandra Fyhr; Karvan Osman Fares; [2018]
  Nyckelord :förmaksflimmer; äldre; hälsorelaterad livskvalité; personcentrerad vård; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmaksflimmer är den vanligaste behandlingskrävande hjärtrytmstörningen ochden ökar i prevalens när befolkningen åldras. Många äldre i Sverige har förmaksflimmer uta natt veta om det, att förmaksflimmer upptäcks är ofta en ren slump när personen genomgår en läkarundersökning av annan orsak. LÄS MER

 4. 4. En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. : - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jenny Fridsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. LÄS MER

 5. 5. Psykologiska behov och samband med stress och sömnproblem - En studie om lärare utifrån Self-Determination Theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Berg; Klara Schultz; [2018]
  Nyckelord :Psychological needs; Need frustration; Need satisfaction; Sleep; Insomnia; Teachers; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersökte samband mellan förekomst av stress och sömnproblem bland lärare i södra Sverige och tillfredsställelse respektive frustration av de psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Studien utgick från Self-determination Theory och dess underteori Basic Psychological Need Theory. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet KÖN.

Din email-adress: