Sökning: "KÖN"

Visar resultat 1 - 5 av 4117 uppsatser innehållade ordet KÖN.

 1. 1. VAD LOV:AR SVERIGES KOMMUNER? En studie av jämställdhetskrav i offentlig upphandling av hemtjänst enligt LOV

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linn Eriksson; Mathilda Fredriksson; [2017-08-15]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Lagen om valfrihetssystem; Hemtjänst; Jämställdhet; Feministisk politisk teori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap kring i vilken omfattning svenska kommuner ställer jämställdhetskrav i sin upphandling av hemtjänst enligt LOV, samt belysa hur eventuella krav är formulerade.Teori:Som teoretisk utgångspunkt för analysmodellen används feministisk politisk teori som behandlar ojämställdheten mellan kvinnor och män, könsstrukturer och makt kopplat till (välfärds)staten. LÄS MER

 2. 2. Uppväxt på landsbygden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Alm; [2017-06-22]
  Nyckelord :Barn; klass; landsbygd; genus; kön; sexualitet; förskoleklass;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för föreliggande studie har varit att undersöka hur föreställningar om klass, kön och sexualitet görs i en förskoleklass vardagliga verksamhet i en ort på landsbygden. En genomgång av tidigare forskning har visat på en avsaknad av forskning om yngre barns identitetsskapande framförallt gällande klass och icke-urbana platser. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om den (o) tillgängliga platsen: En studie om fyra noder i Göteborg och användares uppfattning om den fysiska miljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Ebba Ågren; [2017-06-20]
  Nyckelord :Tillgänglighet; nod; aktivitetsnod; knutpunkt; plats; konnektivitet; attraktivitet; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Transportsektorn idag har en stor påverkan på miljön, vilket är en global utmaning för forskare, planerare och politiker. Efterfrågan på transporter förväntas inte minska i framtiden. LÄS MER

 4. 4. IDEFICS intervention påverkade barnens totala tid i fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Torén; [2017-06-01]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; barn; IDEFICS; intervention; physical activity; children; IDEFICS; intervention;

  Sammanfattning : Introduction: Physical activity is defined as any form of body movements that increasesthe body's energy expenditure. IDEFICS (Identification and prvention of Dietary- andlifestyle-induced health EFfects In Children and infantS) is one of the largest cohorts inEurope for prevention of childhood obesity, and this study developed a community-basedintervention (2007/08-2010) that included promotion of physical activity for children atschool level. LÄS MER

 5. 5. AKTIVITETSURVAL PÅ TRÄFFPUNKTER FÖR ÄLDRE PERSONER I GÖTEBORGS STAD En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elisa Ljungströmmer; Ina Viktorsdotter Tankova; [2017-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer är en ökande samhällsgrupp som har ett behov av meningsfull tillvarooch delaktighet i samhället. Träffpunkt i Göteborgs Stad är en verksamhet som har iuppdrag att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning för äldre personer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet KÖN.

Din email-adress: