Sökning: "KÖN"

Visar resultat 1 - 5 av 3996 uppsatser innehållade ordet KÖN.

 1. 1. IDEFICS intervention påverkade barnens totala tid i fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Torén; [2017-06-01]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; barn; IDEFICS; intervention; physical activity; children; IDEFICS; intervention;

  Sammanfattning : Introduction: Physical activity is defined as any form of body movements that increasesthe body's energy expenditure. IDEFICS (Identification and prvention of Dietary- andlifestyle-induced health EFfects In Children and infantS) is one of the largest cohorts inEurope for prevention of childhood obesity, and this study developed a community-basedintervention (2007/08-2010) that included promotion of physical activity for children atschool level. LÄS MER

 2. 2. AKTIVITETSURVAL PÅ TRÄFFPUNKTER FÖR ÄLDRE PERSONER I GÖTEBORGS STAD En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elisa Ljungströmmer; Ina Viktorsdotter Tankova; [2017-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer är en ökande samhällsgrupp som har ett behov av meningsfull tillvarooch delaktighet i samhället. Träffpunkt i Göteborgs Stad är en verksamhet som har iuppdrag att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning för äldre personer. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av biverkningar av elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rickard Andreasson Soleby; Josefin Olsson; [2017-03-22]
  Nyckelord :Elektrokonvulsiv terapi; ECT; Biverkningar; Kognitiva biverkningar; Patienternas upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 000 ECT:er utförs varje år i Sverige. ECT är en vanlig och beprövadmetod inom modern psykiatri och anses ha god effekt. ECT förknippas dock med starktstigma av allmänheten. Den vanligaste bieffekten av ECT är kognitiv störning, främst medminnesproblematik. LÄS MER

 4. 4. ”VI KANSKE ÄR SOM YING OCH YANG. HAN ÄR KÅT, JAG ÄR TORR. HAN ÄR GLAD, JAG ÄR LEDSEN. HAN ÄR KILLE, JAG ÄR TJEJ.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Ericsson; [2017-03-06]
  Nyckelord :Linas kvällsbok; populärkultur; sexualitet; sexuella skript; identitet; genus;

  Sammanfattning : I vår studie ville vi undersöka och synliggöra hur en populärkulturell produkt konstruerar ochporträtterar ungas sexualitet. Som grund för vår analys valde vi att titta på filmatiseringen avLinas kvällsbok som ett exempel på en populärkulturell produkt. LÄS MER

 5. 5. ÄR GRÖN TEKNIK MÄNS POLITIK? En kvantitativ studie om mäns och kvinnors syn på ekologisk modernisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Runeson; [2017-02-27]
  Nyckelord :miljöpolitik; ekologisk modernisering; kognitiv dissonans; riskuppfattning; kön;

  Sammanfattning : Ekologisk modernisering handlar om att ställa om det nuvarande ekonomiska systemet i en miljömässigt hållbar riktning med hjälp av teknisk utveckling och innovation så att tillväxten kan fortsätta utan att miljön tar skada. Diskursen har rönt stora framgångar inom internationell miljöpolitik men har samtidigt kritiserats för att vara en mansdominerad diskurs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet KÖN.

Din email-adress: