Sökning: "KÖN"

Visar resultat 1 - 5 av 3888 uppsatser innehållade ordet KÖN.

 1. 1. AKTIVITETSURVAL PÅ TRÄFFPUNKTER FÖR ÄLDRE PERSONER I GÖTEBORGS STAD En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elisa Ljungströmmer; Ina Viktorsdotter Tankova; [2017-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer är en ökande samhällsgrupp som har ett behov av meningsfull tillvarooch delaktighet i samhället. Träffpunkt i Göteborgs Stad är en verksamhet som har iuppdrag att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning för äldre personer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av biverkningar av elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rickard Andreasson Soleby; Josefin Olsson; [2017-03-22]
  Nyckelord :Elektrokonvulsiv terapi; ECT; Biverkningar; Kognitiva biverkningar; Patienternas upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 000 ECT:er utförs varje år i Sverige. ECT är en vanlig och beprövadmetod inom modern psykiatri och anses ha god effekt. ECT förknippas dock med starktstigma av allmänheten. Den vanligaste bieffekten av ECT är kognitiv störning, främst medminnesproblematik. LÄS MER

 3. 3. ”VI KANSKE ÄR SOM YING OCH YANG. HAN ÄR KÅT, JAG ÄR TORR. HAN ÄR GLAD, JAG ÄR LEDSEN. HAN ÄR KILLE, JAG ÄR TJEJ.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Ericsson; [2017-03-06]
  Nyckelord :Linas kvällsbok; populärkultur; sexualitet; sexuella skript; identitet; genus;

  Sammanfattning : I vår studie ville vi undersöka och synliggöra hur en populärkulturell produkt konstruerar ochporträtterar ungas sexualitet. Som grund för vår analys valde vi att titta på filmatiseringen avLinas kvällsbok som ett exempel på en populärkulturell produkt. LÄS MER

 4. 4. ÄR GRÖN TEKNIK MÄNS POLITIK? En kvantitativ studie om mäns och kvinnors syn på ekologisk modernisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Runeson; [2017-02-27]
  Nyckelord :miljöpolitik; ekologisk modernisering; kognitiv dissonans; riskuppfattning; kön;

  Sammanfattning : Ekologisk modernisering handlar om att ställa om det nuvarande ekonomiska systemet i en miljömässigt hållbar riktning med hjälp av teknisk utveckling och innovation så att tillväxten kan fortsätta utan att miljön tar skada. Diskursen har rönt stora framgångar inom internationell miljöpolitik men har samtidigt kritiserats för att vara en mansdominerad diskurs. LÄS MER

 5. 5. Gubbröra och fjällresor En kvalitativ fallstudie om förekomsten av orsaksfaktorer till korruption i förundersökningsprotokoll tillhörande mål i Göteborgs korruptionshärva 2010

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Hemberg; [2017-02-27]
  Nyckelord :korruption; kön; New Public Management; homogena nätverk; bad apple; vänskapskorruption;

  Sammanfattning : Korruption utgör ett av samtidens stora problem vilket bland annat underminerar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och politisk legitimitet. I den banbrytande studien av Dollar et al., (2001) och efterföljande av Swamy et al., (2001) kommer man fram till att kvinnors närvaro minskar länders korruptionsnivåer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet KÖN.

Din email-adress: