Sökning: "Köksväxtodling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Köksväxtodling.

 1. 1. Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nilsson Forsström; [2017-01-18]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. Harpsunds park och trädgård : historik, utveckling och dagens utformning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Persson; [2015]
  Nyckelord :Harpsund; herrgårdspark; köksväxtodling; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om Harpsunds kringliggande park och trädgård. Harpsund ligger mitt i Södermanland omringat av ett landskap med sjö, skog och varierande jordbruksmiljöer. Egendomen donerades till svenska staten för att användas som stadsministerns rekreation- och representationsbostad. LÄS MER

 3. 3. Grönsaksodling i sand – spelar fraktionen någon roll för odlingsresultatet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lena Eriksson; [2012-05-16]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Morot; Lök; Sandodling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 21 hp, 2011.... LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen hos nattskatta (Solanum nigrum L.) och dess bekämpningsbehov i konservärtsodling

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Kristofer Palmkvist; [2006]
  Nyckelord :Solanum nigrum; nattskatta; konservärtor; utvecklingsstadium;

  Sammanfattning : Black nightshade (Solanum nigrum L.) is a major problem in gardenpea cultivations contracted by Findus AB, a Swedish food processing company. The main problem is that the nightshade berries contain solanin and, thus, are not tolerated in the marketed product, which is fresh frozen peas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Köksväxtodling.

Din email-adress: