Sökning: "Kör"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet Kör.

 1. 1. ”Å tänk om en skull’ kör’ öve’ bron te Ölan’ en kväll” Diskussionen om Ölandsbron i svensk dagspress 1933-1982.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Ebba Stensson; [2017]
  Nyckelord :Öland; Ölandsbron; Ölandsbladet; Barometern; Östra Småland; Kalmar; Småland; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förhoppningsvis kör jag lyftkran och bygger städer i Japan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Sociologi; kvinnor och hemlöshet; narrativ analys; livshistoria; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till att förklara varför hemlösa kvinnor kvarstår i sin hemlöshet samt visa hur de väljer att framställa sig själva. Kvalitativ metod med en grund i livsberättelser användes och semistrukturerade intervjuer med fem hemlösa kvinnor på ett härbärge i en storstad genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Körundervisningens oändliga rikedom - En kvalitativ studie om körundervisningens roll på en musikhögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Sarosi; [2017]
  Nyckelord :Music Education; Music Academy; Group Learning; Educational Science; Collaborative Learning; Choral Education; Choir; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Musikhögskola; Körundervisning; Kör; Kollaborativt lärande; Gruppinlärning; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how choral education influences higher music education. The basis of the study is partly Zoltán Kodálys writings that were relevant to the subject, and research and literature relevant to choral education and other aspects of teaching. LÄS MER

 4. 4. Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg – Med fokus på kortdistanstransporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk fysik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Mexnell; [2017]
  Nyckelord :uppkoppling; affärsmodell; transportförmedlingstjänst; hållbar transport; fyllnadsgrad; nätverkseffekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Godstransporter på väg står för ungefär 7 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och godstransportarbetet förväntas öka med drygt 65 % till år 2040, delvis till följd av ökad globalisering. Enligt IPCC:s senaste rapport är transportsektorn ett prioriterat område för att begränsa miljöpåverkan och den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik pekar ut minskad användning av fossila bränslen och ökad transporteffektivitet som viktiga åtgärder för ändamålet. LÄS MER

 5. 5. När Taylor Swift möter Thomas Morley : arrangering av poplåtar för kör i renässansstil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genreöverskridande; arrangering; körmusik; populärmusik; renässansmusik;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om arrangering av poplåtar för kör i renässansstil. Under senare delen av renässansen utvecklades den funktionsharmonik som sedan dess legat till grund för den västerländska musiken, såväl konstmusiken som populärmusiken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kör.

Din email-adress: