Sökning: "Kör"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet Kör.

 1. 1. MENINGSFULLHET I VARDAGEN Pensionärers upplevelser av körsång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Djerf Ohlsson; Ida Olofsson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; qualitative analyses; social participation; well being; personality development;

  Sammanfattning : Bakgrund Körsång är en aktivitet som bidrar till god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Det skapar gemenskap, delaktighet och har en positiv påverkan på humöret. Social interaktion är viktigt för att må bra och för många pensionärer är detta ingen självklarhet då man inte längre har ett lika naturligt socialt nätverk. LÄS MER

 2. 2. Automatiskt test för hisstelefon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ludvig Lundberg; [2018]
  Nyckelord :hisstelefon; mjukvarutest; modem;

  Sammanfattning : Ett företag utvecklar en hisstelefon som är tänkt att användas av nödställda personer i en hiss. Hisstelefonen kan programmeras ute i fält av kund via ett antal olika gränssnitt. LÄS MER

 3. 3. Körsångens effekter : En kvalitativ studie som undersöker människors upplevda effekter av körsång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Linn Norin; [2018]
  Nyckelord :Körsång; sång; hälsa; upplevda effekter; gruppkänsla;

  Sammanfattning : Körsång är idag en populär verksamhet som utövas av många människor i Sverige.Därför var syftet med denna studie att utveckla kunskapen om kördeltagares upplevelser av körsång och om det är så hälsofrämjande som många forskare påstår, eller om kör är en verksamhet som utövas bara för det egna nöjets skull. LÄS MER

 4. 4. Robust Localization of Research Concept Vehicle (RCV) in Large Scale Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anchit Raghuram; [2018]
  Nyckelord :Localization; Normal Distribution Transform; Pose Fusion; MCL; Monte-Carlo Localization; GPS; Robust Localization; SLAM;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles in the recent era are robust vehicles that have the capability to drive themselves without human involvement using sensors and Simultaneous Localization and Mapping algorithms, which helps the vehicle gain an understanding of its environment while driving with the help of laser scanners (Velodyne), IMU and GPS to collect data and solidify the foundation for locating itself in an unknown environment. Various methods were studied and have been tested for increasing the efficiency of registration and optimization over the years but the implementation of the NDT library for mapping and localization have been found to be fast and more accurate as compared to conventional methods. LÄS MER

 5. 5. Vad sjunger min kör?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ida Andersson; [2017-09-26]
  Nyckelord :kyrkokörsrepertoar; genre; genus; kanonisering; manlig hegemoni; poststrukturalism; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkokörledare väljer repertoar och framförallt tänker kring repertoarval, med utgångspunkt från genre och genus. Författaren vill genom sitt arbete belysa körledarens makt att påverka sina körsångare och ytterst, samhället, genom sitt val av repertoar och även visa på kyrkorummet som ett upphöjt rum även hos de som inte säger sig vara troende. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kör.

Din email-adress: