Sökning: "Kör"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet Kör.

 1. 1. Förhoppningsvis kör jag lyftkran och bygger städer i Japan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Sociologi; kvinnor och hemlöshet; narrativ analys; livshistoria; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till att förklara varför hemlösa kvinnor kvarstår i sin hemlöshet samt visa hur de väljer att framställa sig själva. Kvalitativ metod med en grund i livsberättelser användes och semistrukturerade intervjuer med fem hemlösa kvinnor på ett härbärge i en storstad genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg – Med fokus på kortdistanstransporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk fysik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Mexnell; [2017]
  Nyckelord :uppkoppling; affärsmodell; transportförmedlingstjänst; hållbar transport; fyllnadsgrad; nätverkseffekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Godstransporter på väg står för ungefär 7 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och godstransportarbetet förväntas öka med drygt 65 % till år 2040, delvis till följd av ökad globalisering. Enligt IPCC:s senaste rapport är transportsektorn ett prioriterat område för att begränsa miljöpåverkan och den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik pekar ut minskad användning av fossila bränslen och ökad transporteffektivitet som viktiga åtgärder för ändamålet. LÄS MER

 3. 3. När Taylor Swift möter Thomas Morley : arrangering av poplåtar för kör i renässansstil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genreöverskridande; arrangering; körmusik; populärmusik; renässansmusik;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om arrangering av poplåtar för kör i renässansstil. Under senare delen av renässansen utvecklades den funktionsharmonik som sedan dess legat till grund för den västerländska musiken, såväl konstmusiken som populärmusiken. LÄS MER

 4. 4. Du är vad du kör : Hur konsumenter identifierar sig med samt skapar relationer till bilvarumärken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Jern; Olivia Kotiranta; [2017]
  Nyckelord :Självuppfattning; varumärkespersonlighet; kongruens; bilvarumärken; BMW;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att människor är mer benägna att konsumera produkter som har en varumärkespersonlighet som kongruerar med den egna självuppfattningen om de har ett tankesätt som är individualistiskt. Inom konsumtion av bilmärken har framförallt män ägt och använt bilar för att förstärka deras självuppfattning. LÄS MER

 5. 5. KÖRSÅNGENS EFFEKT PÅ BARNS INLÄRNING

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Kerstin Lundh; [2016-12-16]
  Nyckelord :rytmgrupp; inlärning; effekt och hjälpmedel; Körgrupp; barn;

  Sammanfattning : Jag har i detta arbete undersökt om man genom att bilda en kör av en klass kan underlätta inlärningen. Jag har valt att arbeta med mattetal, alfabetet och ett tema i klass 1.
 Jag har intervjuat Anne Johansson. Barnen har fått svara på frågor om hur de upplevt att lära sig dessa ämnen på ett för dem nytt och annorlunda sätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kör.

Din email-adress: