Sökning: "Kör"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet Kör.

 1. 1. ”Å tänk om en skull’ kör’ öve’ bron te Ölan’ en kväll” Diskussionen om Ölandsbron i svensk dagspress 1933-1982.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Ebba Stensson; [2017]
  Nyckelord :Öland; Ölandsbron; Ölandsbladet; Barometern; Östra Småland; Kalmar; Småland; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Av glädje bygger man musik? – En studie om det sociala klimatets påverkan på det musikaliska resultatet i kören

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emma Persson; [2017]
  Nyckelord :Kör; Körledning; Musikaliska mål; Socialt klimat; Välmående; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Choir; Choir Directing; Musical Goals; Social Environment; Well-being; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur svenska körer arbetar med det sociala klimatet, om atmosfären i kören påverkar det musikaliska resultatet och i så fall på vilket sätt. En enkät skickades ut till körsångare från 10 körer och som ämnade belysa körsångarnas perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Process Relocation in Multiprocessor Systems : Mixed-Criticality Aware Implementation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Tage Mohammadat; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enabling deterministic dynamic process relocation in electronic systems creates opportunities for dynamic computational load balancing, fault tolerance, power consumption management, which can be positively correlated with improvements in longevity, safety and energy-efficiency. Additionally, dynamic process relocation can be leveraged to enhance the adaptability of mixed-critical systems operating in open and changeable environments, which is a current market driver for safety-concerned industries like avionics, automotive and railways. LÄS MER

 4. 4. ”Det sjunger inom mig” - En kvalitativ studie om hur körsång påverkar körsångarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Agnes Nordlander; [2017]
  Nyckelord :music and health; music and identity; music; choir conducting; choir singing; utbildningsvetenskap. Choir; sinnesro; musik som redskap för förändring; musik och hälsa; musikpedagogik; musik och identitet; musik; körledning; Kör; körsång; music as a tool for change; serenity; educational science; music education.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om körsång och dess potentiella påverkan på människor. Syftet är att ta reda på om – och hur körsångarna i Sinnesrokören upplever att körsången påverkar dem och vilka faktorer det är som gör att de i sådana fall påverkas. LÄS MER

 5. 5. Förhoppningsvis kör jag lyftkran och bygger städer i Japan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Sociologi; kvinnor och hemlöshet; narrativ analys; livshistoria; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till att förklara varför hemlösa kvinnor kvarstår i sin hemlöshet samt visa hur de väljer att framställa sig själva. Kvalitativ metod med en grund i livsberättelser användes och semistrukturerade intervjuer med fem hemlösa kvinnor på ett härbärge i en storstad genomfördes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kör.

Din email-adress: