Sökning: "Kör"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet Kör.

 1. 1. MENINGSFULLHET I VARDAGEN Pensionärers upplevelser av körsång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Djerf Ohlsson; Ida Olofsson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; qualitative analyses; social participation; well being; personality development;

  Sammanfattning : Bakgrund Körsång är en aktivitet som bidrar till god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Det skapar gemenskap, delaktighet och har en positiv påverkan på humöret. Social interaktion är viktigt för att må bra och för många pensionärer är detta ingen självklarhet då man inte längre har ett lika naturligt socialt nätverk. LÄS MER

 2. 2. "Jag visste ju inte ens..." Flickors målbrott och sångpedagogers strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anna Svensk; [2018]
  Nyckelord :Flickor; Kör; Målbrott; Röstutveckling; Sång; Sångpedagog; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Adolescent; Girls; Choir; Vocal Development; Voice Change; Singing; Singer Education; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om sångpedagogers strategier kring flickors målbrottsutveckling. Utöver det är syftet att belysa vad flickor själva upplever och kan beskriva rörande det egna målbrottet. Bakgrunden till studien är författarens egen upplevelse av sång under tonåren. LÄS MER

 3. 3. Automatiskt test för hisstelefon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ludvig Lundberg; [2018]
  Nyckelord :hisstelefon; mjukvarutest; modem;

  Sammanfattning : Ett företag utvecklar en hisstelefon som är tänkt att användas av nödställda personer i en hiss. Hisstelefonen kan programmeras ute i fält av kund via ett antal olika gränssnitt. LÄS MER

 4. 4. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

 5. 5. Connect Four Robot : Implementation of AI-strategies in a ConnectFour robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Xiyao Song; Liselott Hultros; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Connect four is a two player game in which the players taketurns placing discs in i a 6x7 grid. Each player has discsin their own specific color. Their aim is to get four of theirown discs in a horizontal, vertical, or diagonal alignment.While doing so they have to prevent their opponent fromgetting four of their discs in a row. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kör.

Din email-adress: