Sökning: "Kör"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet Kör.

 1. 1. Vad sjunger min kör?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ida Andersson; [2017-09-26]
  Nyckelord :kyrkokörsrepertoar; genre; genus; kanonisering; manlig hegemoni; poststrukturalism; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkokörledare väljer repertoar och framförallt tänker kring repertoarval, med utgångspunkt från genre och genus. Författaren vill genom sitt arbete belysa körledarens makt att påverka sina körsångare och ytterst, samhället, genom sitt val av repertoar och även visa på kyrkorummet som ett upphöjt rum även hos de som inte säger sig vara troende. LÄS MER

 2. 2. ”Å tänk om en skull’ kör’ öve’ bron te Ölan’ en kväll” Diskussionen om Ölandsbron i svensk dagspress 1933-1982.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Ebba Stensson; [2017]
  Nyckelord :Öland; Ölandsbron; Ölandsbladet; Barometern; Östra Småland; Kalmar; Småland; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samling i förskolan - en oföränderlig tradition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Nilsson; Jenny Holmberg; [2017]
  Nyckelord :samling; förskola; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för samlingen i förskolan. Vi har genom vår erfarenhet och praktik observerat att samling är en del av förskolans vardag. Vi har också hört att samlingen har en lång tradition bakom sig och blev nyfikna på vad samlingen då egentligen är. LÄS MER

 4. 4. Short-Wave Infrared Lidar on Atmospheric Aerosols and Insects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Mariam Andersson; [2017]
  Nyckelord :Lidar; Scheimpflug; Time-of-Flight; Remote sensing; Atmospheric sensing; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the implementation of two elastic lidar (light detection and ranging) techniques for the monitoring of atmospheric aerosols and insects at short-wave infrared wavelengths. Data acquisition software was developed for a time-of-flight system, housed in the Lund University Mobile Biosphere Observatory (LUMBO), with consideration to the intended entomological application. LÄS MER

 5. 5. Av glädje bygger man musik? – En studie om det sociala klimatets påverkan på det musikaliska resultatet i kören

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emma Persson; [2017]
  Nyckelord :Kör; Körledning; Musikaliska mål; Socialt klimat; Välmående; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Choir; Choir Directing; Musical Goals; Social Environment; Well-being; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur svenska körer arbetar med det sociala klimatet, om atmosfären i kören påverkar det musikaliska resultatet och i så fall på vilket sätt. En enkät skickades ut till körsångare från 10 körer och som ämnade belysa körsångarnas perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kör.

Din email-adress: