Sökning: "KOL"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade ordet KOL.

 1. 1. Vanligt och olidligt lidande hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Edgren; Annie Nevelius; [2018-02-05]
  Nyckelord :KOL; smärta; smärtskattning; kliniskt; upplevelse;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som drabbar främstlungorna och luftrören på patienten. Dyspné är ett av de vanligaste symtomen hos patientermed KOL och orsakar tillsammans med smärta stort lidande. LÄS MER

 2. 2. Filter Materials for Sorption of Cu and Zn in Stormwater Treatment: A Batch Equilibrium and Kinetic study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Per-Albin Norman; [2018]
  Nyckelord :Stormwater; Treatment; Metals; Sorbents; Batch equilibrium test; Isotherms; Kinetic test; Catch basin inserts;

  Sammanfattning : Urban stormwater is today recognized as a significant source of pollution that has contributed to the deterioration of water quality in lakes and streams. Of the pollutants, metals are commonly occurring in stormwater and can cause major damage when released into the receiving waters. LÄS MER

 3. 3. Copper abundances of F and G dwarf stars in the Milky Way

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Filip Andersson; [2018]
  Nyckelord :Copper Abundance; Galaxy Formation; Dwarf Stars; Milky Way; Chemical Evolution; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : An investigation has been done in order increase the understanding of the origin and chemical evolution of copper in the Milky Way stellar disks. This is interesting to know as it plays a part of the Galaxy puzzle, so we become more able to map how and why galaxies look like they do. LÄS MER

 4. 4. Binder Migration in Double Pressed Drill Bit Inserts

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Axel Bjerke; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : It is possible to produce functionally graded cemented carbides on a large scale by double pressing. Being able to predict the binder migration in WC-Co cemented carbides during the sintering is essential to the design of such cemented carbides. The cobalt content is one of the main factors determining the hardness gradient. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsaspekter vid förbränning av grot och RT-flis på KVV8 hos Fortum Värme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Nicklas Bäcker; Vivianne Tapia Baez; [2018]
  Nyckelord :fjärrvärme; förnybara bränslen; markkolsförändring; livscykelanalys; systemanalys; biobränsle; avfall;

  Sammanfattning : This master thesis examined two different fuels from a lifecycle perspective and from a systemic perspective. The work focused on the combined heat and power plant, CHP8, at Fortum Värme’s plant at Värtahamnen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet KOL.

Din email-adress: