Sökning: "Kadija Hadid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kadija Hadid.

  1. 1. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
    Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

    Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kadija Hadid.

Din email-adress: