Sökning: "Karin Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Karin Lindström.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar: En intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Lindström; Angelica Lundstedt; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Ungdomar; Erfarenheter; Innehållsanalys; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. When Species Meet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Karin Lindström; [2016]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Lunds Civila Ryttarförening, LCR, is one of Sweden’s largest equestrian clubs with its facilities located in between Norra Fäladen to the north and LTH to the south. To the west of the horse facilities is “Smörlyckans Idrottsplats” with football pitches, tennis courts, a Jujutsu club and a Home Guard’s building. LÄS MER

 3. 3. Msimbazi Wetland Park : restoration of an urban flood plain in Dar es Salaam, Tanzania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Axi; Elin Lindström; [2016]
  Nyckelord :floods; flood water management; pollution reduction; urban river restoration; urban wetland;

  Sammanfattning : Degradation of urban river systems is a global problem that poses challenges in Tanzania and other low-income countries, as well as in the rest of the world. To a large extent this is a result of fast urbanization, pollution and floods, that changes and deteriorate natural riverine systems and their ecosystems. LÄS MER

 4. 4. Gauss – Matematiken för 200 år sedan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Eva-Karin Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar en del av Carl Friedrich Gauss livsverk. En historisk bakgrund om vetenskap ges från Euklides Elementa och om vetenskap från 1500–1800-talet. LÄS MER

 5. 5. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elina Lindström; [2015]
  Nyckelord :poesi; lyrikanalys; SFG; systemisk-funktionell grammatik; Karin Boye; berättarjag; interpersonella metafunktionen;

  Sammanfattning : I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karin Lindström.

Din email-adress: