Sökning: "Karin Söder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karin Söder.

 1. 1. Modersmålsstödet som försvann : förskollärares erfarenheter av att arbeta med och utan stöd från modersmålspedagoger.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Engberg; Anna-Karin Söder; [2017]
  Nyckelord :Modersmålsutveckling; modersmålspedagoger; förskollärare och kompetens;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen och läroplanens strävansmål gör att arbetet kring modersmålsutvecklingen kommer upp i diskussion allt mer. Fler barn med andra modersmål och fler språk i förskolan är en utmaning för pedagogerna. LÄS MER

 2. 2. Trädgård i Brandbergsparken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Mellberg; [2015]
  Nyckelord :gestaltning; park; trädgårdskarktär; trivsamhet; vedartat växtmaterial;

  Sammanfattning : Brandbergsparken i Haninge, söder om Stockholm rustas upp. Brandbergsparken anlades som en del av miljonprogramsområdet Brandbergen. Parken omges av flerfamiljhus och gränsar i norr till Brandbergens centrum. Jag gjorde en växtgestaltning av en fickparksstor yta av parken. LÄS MER

 3. 3. Contributing and protecting factors to moral distress : A qualitative study amongst nurses meeting patients with HIV/AIDS in primary healthcare in Swaziland

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Sandberg; Karin Zetterberg; [2014]
  Nyckelord :Moral distress; HIV AIDS; nursing; Swaziland; Moralisk stress; HIV AIDS; omvårdnad; Swaziland;

  Sammanfattning : Background:Swaziland, a country in Sub-Saharan Africa, with an HIV prevalence of 26 % amongst 15-49 year olds. The nurses work conditions are heavily affected by the high prevalence of HIV/AIDS and of the increasing workload. LÄS MER

 4. 4. Inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, västra Möckelnstranden, Karlskoga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Karin Thålin Höök; [2010]
  Nyckelord :west of lake Möckeln; Storängen; Finnebäck; Äspenäs; Blinäs; cultural historical values; building care; environmental management; västra Möckelnstranden; Storängen; Finnebäck; Äspenäs; Blinäs; kulturhistoriska värden; byggnadsvård; miljövård;

  Sammanfattning : The report is a building evaluation of an area south of Karlskoga`s urban area on the west side of the lake Möckeln, known as the western Möckelnstranden. The evaluation is carried out on the behalf of Karlskoga municipality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karin Söder.

Din email-adress: