Sökning: "Karin Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Karin Svensson.

 1. 1. Vem väljer metoden? En kvalitativ studie om läsinlärningsmetoder på två skolor och hur valet av dessa gått till.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Tipp; [2017]
  Nyckelord :analytisk metod; läsinlärningsmetoder; skolutveckling; syntetisk metod.;

  Sammanfattning : Abstract En examensuppsats, avancerad nivå. Handledare: Anna-Karin Svensson, Examinator: Olof Sandgren Tipp, Petra (2017). Vem väljer metoden? En kvalitativ studie om läsinlärningsmetoder på två skolor och hur valet av dessa gått till. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola 90hp. LÄS MER

 2. 2. Mikropartiklar från polyester : En undersökning om hur ruggning, tid och temperatur påverkar fiberutfällning från textilier vid tvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Svensson; [2017]
  Nyckelord :mikroplaster; mikrofibrer; emission; fleece; hushållstvätt; polyester;

  Sammanfattning : Mikroplaster i havet är ett miljöproblem som har fått stor uppmärksamhet i och med nya alarmerande rapporter som publiceras. För lite drygt ett decennium sedan drogs kopplingar mellan mikroplaster i havet och klädindustrin då man funnit mikrofiberföroreringar från polyester och akryl längst med stränder runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. Bidrar tydliga mål till ett ökat lärande? : En studie om hur elever uppfattar målbeskrivningar

  M1-uppsats,

  Författare :Karin Jardmo; Annika Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. METODENS STRINGENS OCH RESULTATETS RELEVANS: RCTer och registerstudier som stöd i kliniskt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Karin Svensson; [2016-08-19]
  Nyckelord :RCT; registerstudie; relevans; stringens; RRCT; medicin;

  Sammanfattning : Syftet med denna explorativa uppsats är att bidra till en ökad förståelse för vilken typ av kunskap om åtgärders effekter som RCTer respektive registerstudier kan bidra med vid ett kliniskt beslut. Utgångspunkt tas i begreppsparet stringens och relevans som är den framträdande konceptualiseringen av RCTer (stringens) och registerstudier (relevans). LÄS MER

 5. 5. ”I”ll Report to the Writing Workshop…”- Interview Study with SFI Teacher, Mother Tongue Teacher and Special Educator

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nuray Senli Elagöz; [2016]
  Nyckelord :dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; lässtrategier; SFI-elever; språk-; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING/ABSTRAKT Titel: ”Jag anmäler till Skrivverkstan…”. En intervjustudie med SFI-lärare, modersmålslärare och specialpedagog. ”I´ll report to the Writing Workshop…”- Interview Study with SFI Teacher, Mother Tongue Teacher and Special Educator. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karin Svensson.

Din email-adress: