Sökning: "Karl Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Karl Liu.

 1. 1. A computational study on indium nitride ALD precursors and surface chemical mechanism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Karl Rönnby; [2018]
  Nyckelord :Computational Chemistry; Chemical Vapour Deposition; Atomic Layer Deposition; Indium nitride; gas phase decomposition; surface mechanism;

  Sammanfattning : Indium nitride has many applications as a semiconductor. High quality films of indium nitride can be grown using Chemical Vapour Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD), but the availability of precursors and knowledge of the underlaying chemical reactions is limited. LÄS MER

 2. 2. Svenska schamaner: idéer och praktik.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Karl Svensson; [2018]
  Nyckelord :Schaman; swedes; identity; practice; knowledge; spirit; environment; experiences; Schaman; svenskar; identitet; praktik; kunskap; andar; omvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att beskriva svenska schamaner utifrån intervjuer med fyra informanter. Ingen av de fyra informanterna anser sig ha gjort ett aktivt medvetet val att bli schaman. Schamanismen har uppfattats som en kallelse som schamanerna har en mission som ingår i en större plan att utföra. LÄS MER

 3. 3. Mapping out dependencies in network components in critical infrastructure

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Karl Andersson; [2018]
  Nyckelord :critical infrastructure; system dependencies; scada network; dependency analysis; mapping components; system modeling;

  Sammanfattning : Companies that operate with critical infrastructure face a growing threat from cyber-attacks while at the same time the development in the business is rapidly moving towards a higher level of digitalization. A common type of system in critical infrastructure is supervisory control and data acquisition systems, these systems have properties that can affect their security and will therefore serve as the basis for this thesis work. LÄS MER

 4. 4. Hon är ju ingen Strindberg direkt : En receptionsstudie av fem romaner med bekännelsekaraktär ur genussynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en jämförelse av fem verk av fyra författare - Karl Ove Knausgård, Lars Norén, Maja Lundgren och Carina Rydberg se huruvida mottagandet skiljer sig åt ur genussynpunkt mellan dessa författares verk som är av liknande karaktär. Detta utförs med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteorier och delvis av Ebba Witt-Brattströms teorier om könsanalog läsning. LÄS MER

 5. 5. Olika former av köttproduktion : - En etisk analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Karl Landström; [2017]
  Nyckelord :Etik; köttproduktion; djur; välfärd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karl Liu.

Din email-adress: