Sökning: "Karl Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Karl Liu.

 1. 1. Mapping out dependencies in network components in critical infrastructure

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Karl Andersson; [2018]
  Nyckelord :critical infrastructure; system dependencies; scada network; dependency analysis; mapping components; system modeling;

  Sammanfattning : Companies that operate with critical infrastructure face a growing threat from cyber-attacks while at the same time the development in the business is rapidly moving towards a higher level of digitalization. A common type of system in critical infrastructure is supervisory control and data acquisition systems, these systems have properties that can affect their security and will therefore serve as the basis for this thesis work. LÄS MER

 2. 2. Hon är ju ingen Strindberg direkt : En receptionsstudie av fem romaner med bekännelsekaraktär ur genussynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en jämförelse av fem verk av fyra författare - Karl Ove Knausgård, Lars Norén, Maja Lundgren och Carina Rydberg se huruvida mottagandet skiljer sig åt ur genussynpunkt mellan dessa författares verk som är av liknande karaktär. Detta utförs med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteorier och delvis av Ebba Witt-Brattströms teorier om könsanalog läsning. LÄS MER

 3. 3. Olika former av köttproduktion : - En etisk analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Karl Landström; [2017]
  Nyckelord :Etik; köttproduktion; djur; välfärd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The difference between the calculated cost and the actual cost with focus on concrete slab

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Christopher Arping; Karl Bergman; [2017]
  Nyckelord :Byggprocessen; kalkyl; anbudskalkyl; grundkonstruktion; produktionskostnader; byggkostnader; kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete och det avslutande momentet inom utbildningen byggteknik på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Examensarbetet fokuserar på att ta reda på och kartlägga kostnadsavvikelser mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader. LÄS MER

 5. 5. Design, Implementation, and Performance Evaluation of HLA in Unity

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Karl Söderbäck; [2017]
  Nyckelord :HLA; Unity; plugin; game engine; simulation; distributed simulation; performance;

  Sammanfattning : This report investigates if an HLA-plugin for the game engine Unity can be made and whether or not it would lead to any drawbacks in regard to data exchange and performance. An implementation of a plugin and performance tests on it proceeds to show that the possibilities of running HLA as a plugin in Unity shows a lot of promise for 3D-applications designed in Unity communicating over HLA. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karl Liu.

Din email-adress: