Sökning: "Karl Norman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Karl Norman.

 1. 1. Porträttering av flyktingar i svensk tidningsmedia vintern 2015 : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Holmström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna diskursstudie frågar sig hur flyktingar framställs i media under november och december 2015, där urvalet består av debatterande texter från stora svenska tidningars ledar- och debattsidor. Frågan är om flyktingarna blir porträtterade som ett hot, en resurs eller en grupp med skyldighet att hjälpa, samt på vilket sätt denna framställning producerar och reproducerar förhållandet mellan etablerade svenskar och flyktingar. LÄS MER

 2. 2. Varför demokratiserades Tunisien men inte Egypten efter den arabiska våren år 2011?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Lovén; Karl Gunnar Norman; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; Demokratisering; Arabiska våren; Egypten; Tunisien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra varför två så lika länder som Tunisien och Egypten kunde få så olika utfall i respektive lands demokratiseringsprocess. Båda länderna deltog i den arabiska våren, är före detta auktoritära stater och ligger nära varandra geografiskt. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har då aldrig försökt att spela karl, men heller inte fallit under någon slags fjompig kvinnlighet” : -En diskursanalytisk studie om konstruktionen av kvinnligt företagande i tidningen ”Eget Företag”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Thörn; Emma Skjutare Wiklund; [2016]
  Nyckelord :Diskursanalys; kvinnligt företagande; konstruktion; media; tidning;

  Sammanfattning : I denna diskursanalytiska studie har konstruktionen av kvinnligt företagande i media undersökts. Konstruktionen har studerats i ett medie som riktar sig till blivande och verksamma företagare med anledning av dess möjliga påverkan till den allmänna uppfattningen om företagande. LÄS MER

 4. 4. Sveriges politik för global utveckling: En uppsats om de fattigas perspektiv samt rättighetsperspektivet i den svenska handelspolitiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emma Lundin; [2015-02-02]
  Nyckelord :Sveriges politik för global utveckling; PGU; handelspolitik; rättighetsperspektivet; de fattigas perspektiv; utveckling; social praktik; social ingenjörskonst;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de fattigas- samt rättighetsperspektivet kommer till uttryck i Sveriges politik för global utveckling. Uppsatsen ämnar också att diskutera samstämmighetspolitikens prestation utifrån en jämförelse mellan Barometern och handelspolitiken i PGU. LÄS MER

 5. 5. En Sverigebild säger mer än tusen ord : hur bilden av Sverige formas på Svenska Institutet i Paris

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karl Brandin; Linnéa Jahn; [2015]
  Nyckelord :ALM; the Swedish Institute; the Swedish Institute Paris; the image of Sweden; promoting Sweden; nation branding; national identity; critical discourse analysis; exhibition; narration; museology; institutional theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores and discusses the discursive construction of the image of Sweden within the exhibition practice of the Swedish Institute in Paris, France (SI Paris). SI Paris is the only Swedish culture centre abroad and hosts several exhibitions portraying different elements of Swedish culture each year. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karl Norman.

Din email-adress: