Sökning: "Karl Wennerström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karl Wennerström.

 1. 1. Medarbetarportalen : En kvalitativ studie om användarnas relation till intranätet på sin arbetsplats

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Carl Wennerström; Karl-Adam Granskog; [2014]
  Nyckelord :Intranets; Portal; Integration; Implementation; Management; Intercommunication; MKIT; Use; Communication; Uppsala University; Intranät; portal; integrering; implementation; management; internkommunikation; MKIT; användning; kommunikation; Uppsala Universitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka användares relation till intranät på sin arbets- plats för att identifiera vilka faktorer som kan leda till underanvändning. Studien baserar sig på en undersökning vid Uppsala Universitet där deras intranät Medarbetarportalen inte uppnår den grad av användning som var önskad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskearbetet på en neonatal intensivvårdsavdelning : en tidsstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Helena Wennerström; Karl Hybinette; [2010]
  Nyckelord :Neonatal; NICU; Time allocation; Work task; Nurse; Time sample; Neonatal IVA; Tidsfördelning; Arbetsmoment; Sjuksköterska; Tidsampling;

  Sammanfattning : Risken för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar är hög bland sjukvårdspersonal bland annat då kraven på kvalitet, effektivitet och arbetstempo har ökat. I diskussionen kring sjuksköterskors arbetssituation är saknas det aktuell kunskap om hur sjuksköterskor inom den neonatala intensivvården fördelar sin tid under arbetsdagen och vilka arbetsmoment som sjuksköterskorna utför i sitt dagliga arbete. LÄS MER

 3. 3. emotional ownership and the fan fiction community

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aynur Akpinar; Karl Martin Wennerström; [2006]
  Nyckelord :fan fiction; fandom; science fiction; cultural resistance; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : ”Fan fiction writing”, or the writing of stories based upon a popular entertainment franchise, has become a topic of academic discussion. Fan fiction writers have waked the ire of movie producers, since they often write fiction that is in direct contradiction to the movie’s plot or spirit. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karl Wennerström.

Din email-adress: