Sökning: "Karta"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet Karta.

 1. 1. En studie av en underhållsprocess - En fallstudie på SMA Maintenance AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Kyrklund; Lena Engberg; Anna Edberg; [2017-08-17]
  Nyckelord :kartläggning; underhåll; process; processstyrning; Lean; helikopter; mätbarhet; daglig styrning; findings;

  Sammanfattning : Att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter har blivit allt viktigare. Då kraven på att verksamheters processer fungerar effektivt också blivit allt större på grund av de minskade tillväxtmöjligheterna för verksamheter idag. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av sand och naturgrus med hjälp av resistivitetsmätning på Själland, Danmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Danmark; geologi; resistivitetsmätning; geofysik; naturgrus; kvartärgeologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera resistivitetsdata från ett område i Hilleröd kommun och att kartlägga förekomsten av sand och grus. Naturgrus och sand är eftertraktade material inom anläggnings- och byggnadssektorn men fungerar också som bra grundvattenreservoarer. LÄS MER

 3. 3. Metod för automatisk textplacering i digitala kartor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Elin Jansson; Marie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Textplacering; automatisk textplacering; överlappning; textetiketter; digital karta; Maplex; GIS;

  Sammanfattning : Användningen av digitala kartor ökar och det medför att karttjänster måste vara flexibla och visuellt enkla att tolka. Syftet med studien är att undersöka metoder för automatisk textplacering och jämföra dem med hur andra karttjänster placerar ut sin information. LÄS MER

 4. 4. Regionaliseringar av Afrika inom regionalgeografin : Exempel från regionalgeografiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lars Åhrberg; [2017]
  Nyckelord :Regionaliseringar; Regioner; Afrika; Post-kolonialism; Karta; Islamofobi;

  Sammanfattning : Early in the bachelor’s degree program in Geography, the students learn that maps should be seen as a subjective visualization of the world, rather than the actual world itself. Although this is essential forfurther analysis, especially in Geography, cartographers often commit the crime of not arguing for their choice of what is being showed; what colours are being used; what objects represents reality and why they have characterized and regionalized the areas as they have. LÄS MER

 5. 5. Augmented reality with holograms for combat management systems : Performance limitations for sonar tracks in a 3D map, presented with Microsoft HoloLens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Carl Uddman Lindh; Johan Norberg; [2017]
  Nyckelord :Saab Defence and Security; Microsoft HoloLens; augmented reality; 9LV Combat Management System; terrain mapping; Unity3D; protocol buffer; holograms; Saab Defence and Security; Microsoft HoloLens; förstärkt verklighet; 9LV Combat Management System; Unity3D; protocol buffer; hologram;

  Sammanfattning : Technical advancements in 3D projection has recently made presentation of holographic images possible by using self-contained devices. Instead of using a screen to present objects, glasses like Microsoft HoloLens can render objects that appear as holograms around the user. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karta.

Din email-adress: