Sökning: "Karta"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet Karta.

 1. 1. Efficient 2D SLAM for a Mobile Robot with a Downwards Facing Camera

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Christian Colliander; [2018]
  Nyckelord :SLAM; 2D SLAM; Visual SLAM; Quadcopter; Drone; Camera; Downwards facing camera; Computer Vision; Image Analysis; ROS; Robotics; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : As digital cameras become cheaper and better, computers more powerful, and robots more abundant the merging of these three techniques also becomes more common and capable. The combination of these techniques is often inspired by the human visual system and often strives to give machines the same capabilities that humans already have, such as object identification, navigation, limb coordination, and event detection. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning Approaches on a Travel Time Prediction Problem

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sara Danielsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis concerns the prediction of travel times between two points on a map, based on a combination of link-scale road network data and historical trip-scale data. The main idea is that the predictions using the road network data can be improved by a correction factor estimated from historical trip data. LÄS MER

 3. 3. Robust Localization of Research Concept Vehicle (RCV) in Large Scale Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anchit Raghuram; [2018]
  Nyckelord :Localization; Normal Distribution Transform; Pose Fusion; MCL; Monte-Carlo Localization; GPS; Robust Localization; SLAM;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles in the recent era are robust vehicles that have the capability to drive themselves without human involvement using sensors and Simultaneous Localization and Mapping algorithms, which helps the vehicle gain an understanding of its environment while driving with the help of laser scanners (Velodyne), IMU and GPS to collect data and solidify the foundation for locating itself in an unknown environment. Various methods were studied and have been tested for increasing the efficiency of registration and optimization over the years but the implementation of the NDT library for mapping and localization have been found to be fast and more accurate as compared to conventional methods. LÄS MER

 4. 4. Kollegialt lärande : lesson study och learning study med fokus på matematikämnet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christoffer Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; Lesson study; Learning study; matematik;

  Sammanfattning : Kollegialt lärande har varit metoden som många gånger använts som ett medel för skolutveckling de senaste åren med nationella insatser som matematik- och läslyftet. I detta samlingsbegrepp finner vi metoderna lesson- och learning study. LÄS MER

 5. 5. "Flera av dem har aldrig sett en karta" : Lärarröster om geografiundervisning med nyanlända i klassen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Victoria Hellström; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; SO-undervisning; ämnesrelaterat språk; geografiundervisning;

  Sammanfattning : Studien efterfrågar en förståelse om lärares arbete med de utmaningar som finns inom geografiundervisningen i klasser där det går nyanlända elever. Vidare även kunskap om hur klassens undervisning påverkas samt hur lärarens lektioner genomförs när de här förutsättningarna existerar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Karta.

Din email-adress: