Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem i hemmet vid livets slutskede : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Genet Mulugeta; Yuki Nakamura; [2017]
  Nyckelord :Relative; Palliative care; Experiences; Home care; SOC; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser; Hemmet; Omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har möjliggjort för många, om än inte alla, med obotliga sjukdomar, att kunna tillbringa sin sista tid i hemmet. Hemmiljön ger förutsättningar för gemensamhet och jämlikhet där både patienter och närstående kan utföra vardagliga aktiviteter tillsammans som förut. LÄS MER

 2. 2. Är motiverande samtal ett effektivt verktyg för sjuksköterskors omvårdnad i behandlingen av patienter med diabetes typ II? – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Berglin; Jessica Pettersson; [2016-06-03]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Diabetes mellitus typ II; Behandling; Livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ II är en folksjukdom med negativ utveckling. Behandlingen äruppbyggd på fem hörnstenar: kost, motion, insulin, antidiabetika samt god egenvård.Motiverande samtal(MI) går ut på att genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner ochsammanfattningar kartlägga och stärka individers motivation till förändring . LÄS MER

 3. 3. I sjuksköterskans händer : om patienttillfredsställelse på svenska akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Hindorf; Malin Tillgren; [2016]
  Nyckelord :Patienttillfredsställelse; omvårdnad; Sverige; akutmottagningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycket på svenska akutmottagningar har ökat de senaste åren med fler sökande och längre väntetider. Patienter som söker vård kan uppleva en bristande tillfredställelse. För att uppnå god patienttillfredsställelse är en avgörande faktor förhållandet mellan sjuksköterskan och personen som får vård. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors upplevelse av att leva med obotlig cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mirela Hamidovic; Mathilda Rosvall; Darya Saidi; [2016]
  Nyckelord :SOC; blog; cancer; women; KASAM; blogg; cancer; kvinnor;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Cancer ökar succesivt över hela världen. Kvinnors upplevelse av att leva med obotlig cancer beskrivs bland annat som kaos och förtvivlan. Cancer är ett hot mot personens hälsa och har en inverkan på livet, både kroppsligt och känslomässigt. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med stomi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marika Sturk; Pia Wallsten; [2016]
  Nyckelord :Stomi; omvårdnad; kvalitativ studie; livskvalité; upplevelser; KASAM; transition;

  Sammanfattning : Människor med stomi är vanligt förekommande inom vården. Ungefär var femte person med rektalcancer får en stomi. Stomin kan påverka personer fysisk, funktionellt, psykologiskt och emotionellt och livet med stomi upplevs väldigt olika från individ till individ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kasam omvårdnad.

Din email-adress: