Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Ramadan Sawm : Upplevelser av Ramadan hos fastande muslimer i möte med vården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Samuel Järnegard Fogelvik; Jakob Smitterberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Firandet av månaden Ramadan och den tillhörande fastan utgör en av islams fem pelare och praktiseras av muslimer världen över. De senaste decennierna har sett en ökad inflyttning till Sverige av folkgrupper med islam som kulturell bakgrund. Denna population kommer förr eller senare i kontakt med vården i det sekulära väst. LÄS MER

 2. 2. Hur preoperativ information i form av multimedia påverkar patienter perioperativt : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingrid Sundqvist; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Patient; Preoperative; Perioperative; Perioperative nursing; Education; Information; Multimedia; Anxiety; Knowledge; Understanding; Preparedness; KASAM; Suffering; Patient; Preoperativ; Perioperativ; Perioperativ omvårdnad; Utbildning; Information; Multimedia; Oro; Kunskap; Förståelse; Förberedelse; KASAM; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter känner oro för att genomgå en operation. Bristfällig information kan skapa oro och känslan av att inte vara förberedd. Standardiserade metoden för att ge preoperativ information visar sig ha brister. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö och dess påverkan på omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Evan Erfatpour; Malin Västlund; [2017-06-30]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykosociala arbetsmiljön är av stor vikt för sjuksköterskans hälsa och välbefinnande och är avgörande för en god omvårdnad. Idag anses många faktorer påverka upplevelsen av arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Frida Nilsson; Elias Andersson; [2017]
  Nyckelord :KASAM; kvalitativ; litteraturstudie; Parkinsons sjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas ca 20 000 personer leva med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen är kronisk och medför ett förvärrande motoriskt handikapp. Sjukdomen påverkar personernas livskvalité och i dagsläget finns det ingen behandling som botar sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Compassion fatigue hos onkologisjuksköterskor. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thyra Falck; Clara Mc Cabe; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; compassion fatigue; emotionell stress; KASAM; omvårdnad; onkologisjuksköterskor; vårdrelation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue (CF) är ett emotionellt stresstillstånd som medför negativa konsekvenser för både de drabbade sjuksköterskorna och deras patienter. Denna litteraturstudie syftar till att belysa vilka faktorer som inverkar på CF hos onkologisjuksköterskor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kasam omvårdnad.

Din email-adress: