Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö och dess påverkan på omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Evan Erfatpour; Malin Västlund; [2017-06-30]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykosociala arbetsmiljön är av stor vikt för sjuksköterskans hälsa och välbefinnande och är avgörande för en god omvårdnad. Idag anses många faktorer påverka upplevelsen av arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Frida Nilsson; Elias Andersson; [2017]
  Nyckelord :KASAM; kvalitativ; litteraturstudie; Parkinsons sjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas ca 20 000 personer leva med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen är kronisk och medför ett förvärrande motoriskt handikapp. Sjukdomen påverkar personernas livskvalité och i dagsläget finns det ingen behandling som botar sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Compassion fatigue hos onkologisjuksköterskor. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thyra Falck; Clara Mc Cabe; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; compassion fatigue; emotionell stress; KASAM; omvårdnad; onkologisjuksköterskor; vårdrelation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue (CF) är ett emotionellt stresstillstånd som medför negativa konsekvenser för både de drabbade sjuksköterskorna och deras patienter. Denna litteraturstudie syftar till att belysa vilka faktorer som inverkar på CF hos onkologisjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Bringner; Patrick Blanc; [2017]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Kvinna; Upplevelse; KASAM; Beskriva;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Metod, litteraturöversikt gjordes som består av 12 kvalitativa artiklar som analyserades med en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ett sviktande hjärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Larsson; Merja Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Experiences; heart failure; literature review; sense of coherence; well-being; Hjärtsvikt; känsla av sammanhang; litteraturöversikt; upplevelser; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt drabbar främst den äldre (≥65 år) befolkningen och påverkar hela personens livssituation. Tidigare forskning påvisar att personer med hjärtsvikt upplevde bristande information och kommunikation från vården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kasam omvårdnad.

Din email-adress: