Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Frida Nilsson; Elias Andersson; [2017]
  Nyckelord :KASAM; kvalitativ; litteraturstudie; Parkinsons sjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas ca 20 000 personer leva med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen är kronisk och medför ett förvärrande motoriskt handikapp. Sjukdomen påverkar personernas livskvalité och i dagsläget finns det ingen behandling som botar sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Compassion fatigue hos onkologisjuksköterskor. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thyra Falck; Clara Mc Cabe; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; compassion fatigue; emotionell stress; KASAM; omvårdnad; onkologisjuksköterskor; vårdrelation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue (CF) är ett emotionellt stresstillstånd som medför negativa konsekvenser för både de drabbade sjuksköterskorna och deras patienter. Denna litteraturstudie syftar till att belysa vilka faktorer som inverkar på CF hos onkologisjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Att vara anhörigvårdare till en person med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Richard Karlsson; Laura Balder; [2017]
  Nyckelord :Cognitive disabilities; Experiences; Family Carer; Relatives; SOC; Anhöriga; Anhörigvårdare; KASAM; Kognitiv funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna idag. Beräknat finns det ca 47,5 miljoner människor världen över som har någon typ av demenssjukdom, varav 150 000 personer finns i Sverige. Syfte: Syftet är att beskriva hur anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom upplever sitt dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Bringner; Patrick Blanc; [2017]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Kvinna; Upplevelse; KASAM; Beskriva;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Metod, litteraturöversikt gjordes som består av 12 kvalitativa artiklar som analyserades med en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Att vara närståendevårdare i livets slutskede

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Adam Andersson; Gabriella Malmquist; [2017]
  Nyckelord :End of life; family carers; nursing; experience; Livets slutskede; omvårdnad; närstående; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Palliativ vård har utvecklats för att lindra lidande och främja livskvalitet i livets slutskede. Den palliativa vården delas in i främst två faser; tidig och sen fas. Symtomlindring är en av hörnstenarna i palliativ vård och ofta utförs palliativ vård i hemmen av närstående. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kasam omvårdnad.

Din email-adress: