Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Compassion fatigue hos onkologisjuksköterskor. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thyra Falck; Clara Mc Cabe; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; compassion fatigue; emotionell stress; KASAM; omvårdnad; onkologisjuksköterskor; vårdrelation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue (CF) är ett emotionellt stresstillstånd som medför negativa konsekvenser för både de drabbade sjuksköterskorna och deras patienter. Denna litteraturstudie syftar till att belysa vilka faktorer som inverkar på CF hos onkologisjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Att vara anhörigvårdare till en person med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Richard Karlsson; Laura Balder; [2017]
  Nyckelord :Cognitive disabilities; Experiences; Family Carer; Relatives; SOC; Anhöriga; Anhörigvårdare; KASAM; Kognitiv funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna idag. Beräknat finns det ca 47,5 miljoner människor världen över som har någon typ av demenssjukdom, varav 150 000 personer finns i Sverige. Syfte: Syftet är att beskriva hur anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom upplever sitt dagliga liv. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ett sviktande hjärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Larsson; Merja Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Experiences; heart failure; literature review; sense of coherence; well-being; Hjärtsvikt; känsla av sammanhang; litteraturöversikt; upplevelser; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt drabbar främst den äldre (≥65 år) befolkningen och påverkar hela personens livssituation. Tidigare forskning påvisar att personer med hjärtsvikt upplevde bristande information och kommunikation från vården. LÄS MER

 4. 4. Är motiverande samtal ett effektivt verktyg för sjuksköterskors omvårdnad i behandlingen av patienter med diabetes typ II? – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Berglin; Jessica Pettersson; [2016-06-03]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Diabetes mellitus typ II; Behandling; Livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ II är en folksjukdom med negativ utveckling. Behandlingen äruppbyggd på fem hörnstenar: kost, motion, insulin, antidiabetika samt god egenvård.Motiverande samtal(MI) går ut på att genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner ochsammanfattningar kartlägga och stärka individers motivation till förändring . LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem i hemmet vid livets slutskede : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Genet Mulugeta; Yuki Nakamura; [2016]
  Nyckelord :Relative; Palliative care; Experiences; Home care; SOC; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser; Hemmet; Omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har möjliggjort för många, om än inte alla, med obotliga sjukdomar, att kunna tillbringa sin sista tid i hemmet. Hemmiljön ger förutsättningar för gemensamhet och jämlikhet där både patienter och närstående kan utföra vardagliga aktiviteter tillsammans som förut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kasam omvårdnad.

Din email-adress: