Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö och dess påverkan på omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Evan Erfatpour; Malin Västlund; [2017-06-30]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykosociala arbetsmiljön är av stor vikt för sjuksköterskans hälsa och välbefinnande och är avgörande för en god omvårdnad. Idag anses många faktorer påverka upplevelsen av arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Frida Nilsson; Elias Andersson; [2017]
  Nyckelord :KASAM; kvalitativ; litteraturstudie; Parkinsons sjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas ca 20 000 personer leva med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen är kronisk och medför ett förvärrande motoriskt handikapp. Sjukdomen påverkar personernas livskvalité och i dagsläget finns det ingen behandling som botar sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Compassion fatigue hos onkologisjuksköterskor. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thyra Falck; Clara Mc Cabe; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; compassion fatigue; emotionell stress; KASAM; omvårdnad; onkologisjuksköterskor; vårdrelation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue (CF) är ett emotionellt stresstillstånd som medför negativa konsekvenser för både de drabbade sjuksköterskorna och deras patienter. Denna litteraturstudie syftar till att belysa vilka faktorer som inverkar på CF hos onkologisjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Någon annans hjärta : En litteraturöversikt om patienters upplevelser av livet efter en hjärttransplantation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Rebecca Nordenson; Charlotta Sälik1994; [2017]
  Nyckelord :Hjärttransplantation; känsla av sammanhang; litteraturöversikt; patienter; postoperativt; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårt hjärtsjuka patienter kan ställas inför faktumet att hjärttransplantation krävs för överlevnad. Detta sätter igång en lång känslomässig process som fortsätter långt efter att operationen ägt rum. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av livet efter en hjärttransplantation. LÄS MER

 5. 5. Att vara anhörigvårdare till en person med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Richard Karlsson; Laura Balder; [2017]
  Nyckelord :Cognitive disabilities; Experiences; Family Carer; Relatives; SOC; Anhöriga; Anhörigvårdare; KASAM; Kognitiv funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna idag. Beräknat finns det ca 47,5 miljoner människor världen över som har någon typ av demenssjukdom, varav 150 000 personer finns i Sverige. Syfte: Syftet är att beskriva hur anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom upplever sitt dagliga liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kasam omvårdnad.

Din email-adress: