Sökning: "Katarina Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Katarina Mattsson.

 1. 1. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med dmeenssjukdom - En integrativ litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Katarina Martinsson; Jeanette Mattsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Anställningsbarhet och karriärutveckling, utifrån personalchefens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Mattsson; Sara Johansson; [2009]
  Nyckelord :anställningsbarhet; anställningsprocess; karriärutveckling; kompetens;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har syftat till att få en förståelse för hur personalchefer förhåller sig till begreppen anställningsbarhet och karriärutveckling under anställningsprocesser. Dessutom har vi även undersökt vad personalcheferna efterfrågar för att den sökande ska ses som anställningsbar. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : - ur ett trovärdighetsperspektiv -

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emma Mattsson; Katarina Ohlsson; [2007]
  Nyckelord :Sustainability reporting; GRI; accountability; credibility; communication; Hållbarhetsredovisning; GRI; accountability; trovärdighet; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt område och den är frivillig för företagen att upprätta. Den regleras inte av några lagar och har heller inte krav på extern granskning, vilket den finansiella redovisningen har. Detta gör att företag kan skriva i stort sett vad som helst. LÄS MER

 5. 5. What Value Can Trade Fairs Bring to Companies? : A Study of Elmia Subcontractors

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Katarina Åkerlund; Sofie Mattsson; [2006]
  Nyckelord :Value; Subcontractors; Trade fairs; Värde; Underleverantör; Mässor;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Mässor har funnits väldigt länge och de är fortfarande en av de mest popu-lära marknadsföringsaktiviteterna hos företag. Ett stort problem som utstäl-lande företag har haft under en lång tid är att det är svårt att utvärdera vilket värde som mässorna kan ge till de utställande företagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Katarina Mattsson.

Din email-adress: