Sökning: "Katarina Söderqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Söderqvist.

 1. 1. Lärares syn på rättstavning och rättning – När, hur och varför?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katarina Persson; Charlotte Söderqvist; Jeanette Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Rättning; Rättstavning; Stavningsregler; Svenska;

  Sammanfattning : SammanfattningVi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) uppmärksammat att rättstavning är något som kanuppfattas som svårt för eleverna. Vi vill därför inför vår kommande yrkesutövning få en större inblick i hurlärare arbetar med rättstavning och rättning av elevtexter på låg- mellan- och högstadiet samt om lärarna utgårfrån någon forskning och teori, detta för att det i dagens samhälle är viktigt att kunna uttrycka sig skriftligt i olikasammanhang. LÄS MER

 2. 2. En bra vän - en kvalitativ undersökning av vänskap ur ett barnperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Katarina Söderqvist; Malin Söderqvist; [2009-08-28]
  Nyckelord :Vänskap; barnperspektiv; utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad som är en bra vän, utifrån ett barnperspektiv, då man inom utvecklingspsykologin påtalar att det finns ett samband mellan barns vänskapsrelationer och deras personlighetsutveckling samt psykiska hälsa. Våra frågeställningar är följande:- Vad är önskvärda egenskaper och beteenden hos en bra vän?- Vad är icke önskvärda egenskaper och beteenden hos en bra vän?- Vad gör man tillsammans med en bra vän?Metod: Då vi vill undersöka barn i årskurs fyras individuella upplevelser av vänskap har vi valt en kvalitativ metodstrategi, i form av enskilda intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Katarina Söderqvist.

Din email-adress: