Sökning: "Katinka Wallqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katinka Wallqvist.

  1. 1. Joining a Social Club or Buying a Planner? : What predicts subjective wellbeing amongst Swedish university students?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Harald Svensson; Katinka Wallqvist; [2018]
    Nyckelord :resilience; wellbeing; social support; social skills; planning; goal efficacy; university; students; Sweden; resiliens; välmående; socialt stöd; sociala färdigheter; planerings- och prioriteringsbeteende; tilltro till att uppnå mål; universitet; studenter; Sverige;

    Sammanfattning : Research suggests that university students are at risk for developing psychiatric symptoms, but there is a lack of research targeting wellbeing amongst students in Sweden. The aim of the study was to investigate the relationship between social- and cognitive resilience factors and subjective wellbeing in university students in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Katinka Wallqvist.

Din email-adress: