Sökning: "Key employees"

Visar resultat 1 - 5 av 690 uppsatser innehållade orden Key employees.

 1. 1. Förutsättningar för implementation av IoT-teknologi - En fallstudie om organisatoriska och tekniska förutsättningar vid implementation av IoT-teknologi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ludvig Holmgren; Niclas Svensson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of things; Big data; Organisatoriska förutsättningar; Tekniska förutsättningar;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) has expanded radically in recent years. The combination ofcloud technology and IoT technology has opened up new business opportunities fororganizations, especially in the manufacturing industry. At the same rate as the number ofIoT components increases, heterogeneity and complexity of data also increase. LÄS MER

 2. 2. Den gode herdens vallhund. Konfirmanders och medarbetares erfarenheter av hundens medverkan i konfirmationen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Tova Mortensen; [2018-06-20]
  Nyckelord :The Church of Sweden; the shepherd; the shepherds dog; confirmand; employee; confirmation; dog; qualitative interview; the dog’s impact on humans; relationship;

  Sammanfattning : In John 10:11, Jesus proclaims “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.” The shepherd dog’s main mission is to assist the shepherd in driving the livestock in a desired direction. LÄS MER

 3. 3. NYA KRAV I ARBETSLIVET - Hur organisationer arbetar med att hantera dagens gränslösa och flexibla arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maja Fält; [2018-01-18]
  Nyckelord :flexible work; boundless work; work-life balance; HR practice;

  Sammanfattning : In today’s global and fast changing world, we are faced with new challenges. On the labour market one of these challenges are the boundless work, the fact that the boundaries between private life and work are blurred. Technological advancements and increased demands has resulted in the deepening of work’s intrusion on worker’s off time. LÄS MER

 4. 4. Management Control System for Small and Medium-Sized Enterprises: A Case Study in Sweden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Danli Li; Aaron Flores; [2018]
  Nyckelord :Performance Measurement System; Stakeholder; Small and Medium-Sized Enterprises; Management Control System;

  Sammanfattning : Background: The number of small and medium-sized enterprises has been increasing and has gradually become the main part of economic development over years. However, it is challenging for them to compete in the fast-changing business environment, especially with the changing demands of their stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbaserat arbetssätt : Nöjda medarbetare med rätt förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Henrik Bengtström; Charlotte Larsson; [2018]
  Nyckelord :activity-based office; activity-based workflow; activity-based workplace; office design; job satisfaction; experience; employee; aktivitetsbaserat kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; aktivitetsbaserad arbetsplats; kontorsutformning; arbetstillfredsställelse; upplevelse; medarbetare;

  Sammanfattning : Globaliseringen och omvärldens påverkan av de moderna organisationerna har skapat nya krav och mål för våra svenska arbetsgivare. Flexibilitet och snabba förändringar måste dagens arbetsgivare vara väl anpassad för. Detta i sin tur innebär att även arbetstagaren måste vara redo att klara av liknande krav. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Key employees.

Din email-adress: