Sökning: "Key employees"

Visar resultat 1 - 5 av 652 uppsatser innehållade orden Key employees.

 1. 1. NYA KRAV I ARBETSLIVET - Hur organisationer arbetar med att hantera dagens gränslösa och flexibla arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maja Fält; [2018-01-18]
  Nyckelord :flexible work; boundless work; work-life balance; HR practice;

  Sammanfattning : In today’s global and fast changing world, we are faced with new challenges. On the labour market one of these challenges are the boundless work, the fact that the boundaries between private life and work are blurred. Technological advancements and increased demands has resulted in the deepening of work’s intrusion on worker’s off time. LÄS MER

 2. 2. Human Resource Management Practices Contributing to Competency Enhancement of Project Managers and Team Members in Project-Based Organizations:The Case of IT Industry in France

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Boris Fionov; Vusal Mustafayev; [2018]
  Nyckelord :Project Management; Human Resource Management; Competence Management; Human Resource Practices;

  Sammanfattning : In the contemporary business world firms are being transformed into project-based organisations when majority of functions are performed through projects while administrative support is provided by permanent organisational structures. Moreover, variety of industries develop characteristics of Project-Based organizations which implies that HR practices need to be adjusted to help project employees to acquire necessary skills to adapt technology and help company embrace changes in business environment. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering vid infrastrukturbyggande : En fallstudie från ett vägprojekt inom Förbifart Stockholm, Hjulsta Norra

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Lea Pilipovic; [2018]
  Nyckelord :Risk; risk analysis; risk management process; production phase; infrastructure; Risk; riskanalys; riskhanteringsprocess; produktionsskede; infrastruktur;

  Sammanfattning : En fungerande transportinfrastruktur skapar förbindelser som hela tiden är i rörelse, och på så sätt förbättras samhällsekonomin. Idag byggs infrastrukturen ut genom storskaliga projekt i en allt större utsträckning, vilket ökar intresset för planering, utförande och styrning. LÄS MER

 4. 4. Drivers' match that foster employee-driven innovation : A cross-case study of Product Performance Innovation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Juan Fernando Carrion; Karl Abi Karam; [2018]
  Nyckelord :Employee driven innovation; product performance; innovation; employee engagement;

  Sammanfattning : Big, prosperous and outstanding notable corporations regularly rely on work climates that develop and encourage creative comportments and attitudes. Employees are the most important dynamic behind the creative innovation process; therefore, their engagement is seen as the combination of emotive, lucid and social extents of enthusiasm level, commitment, and attachment to their job tasks. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Organizational Structure of a Company by Evaluation of Email Communications of Employees : A Case Study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Sai Mohan Harsha Kota; [2018]
  Nyckelord :Cluster Validation Measures; Clustering; Data Analysis; Organizational Structure; Human Capital Management; Email;

  Sammanfattning : There are many aspects that govern the performance of an organization. One of the most important thing is their organizational structure. Having a well-planned organizational structure facilitates good internal communication among the employees, which in turn contributes to the success of the organization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Key employees.

Din email-adress: