Sökning: "Khalid Raouz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Khalid Raouz.

 1. 1. Environmental Impact Assessment of aPhotovoltaic Power Station in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Khalid Raouz; [2017]
  Nyckelord :Life cycle assessment; greenhouse gas GHG emission; energy payback time;

  Sammanfattning : The paper at hand presents the environmental impact analysis of a photovoltaic (PV) power station sited in Stockholm, Sweden, using life cycle assessment (LCA). The LCA considers the primary energy return on investment and global warming potential of the PV-station, including; resource extraction, manufacturing, transportation, operation and maintenance, and decommissioning. LÄS MER

 2. 2. Nätanslutning av Solcellsanläggning i Husby : Feasibility Study of Grid-Tied Solar Cells in Husby

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Khalid Raouz; Abeer Mrad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den senaste FN-rapporten som utfördes av IPCC sätter punkt på faktumet att katastrofala klimatförändringar kan undvikas utan märkbar inverka på levnadsstandarden. Det gör förnybar energi till den billigaste och minst riskabla vägen till en fossilfri framtid. LÄS MER

 3. 3. Anslutning av solkraftsanläggning till elnätet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Khalid Raouz; Abeer Mrad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Khalid Raouz.

Din email-adress: