Sökning: "Kim Ottosson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kim Ottosson.

 1. 1. Servervirtualisering idag : En undersökning om servervirtualisering hos offentliga verksamheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Filip Färlind; Kim Ottosson; [2014]
  Nyckelord :Server virtualization; Servervirtualisering;

  Sammanfattning : I dagens läge saknas en sammanställning av hur servervirtualisering är implementerat och hur det fungerar hos olika verksamheter i Sverige. Detta arbete har därför, genom en enkätundersökning, besvarat frågeställningen: "Hur ser servervirtualiseringen ut hos kommuner och landsting i Sverige?" Resultaten visade bl.a. LÄS MER

 2. 2. Processorbelastning med MPLS och IP-routing

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Maxim Hallenfors Johansson; Filip Färlind; Kim Ottosson; [2013]
  Nyckelord :MPLS; IP; CEF; processor utilization; hardware architecture; MPLS; IP; CEF; processorbelastning; hårdvaruarkitektur;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft examensarbetet “MPLS kontra traditionell IP-routing - enjämförelse av resursåtgång” av Sebastian Viking och Anton Öhlin som stöd. Derasarbete jämförde processoranvändning vid routing med, respektive utan, MPLS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kim Ottosson.

Din email-adress: