Sökning: "Knowledge transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 700 uppsatser innehållade orden Knowledge transfer.

 1. 1. The creation of a management fashion - contextualization in practice: A case study of value-based health care's introduction at the Karolinska University Hospital, in Stockholm, Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Oskar Kolmodin; [2018]
  Nyckelord :Translation; Institutionalization; Organizational change; Power; Sensemaking;

  Sammanfattning : This study charts how "Value based health-care delivery", a management idea created by Michael Porter and Elizabeth Teisberg, and promoted by the Boston Consulting Group, has been translated in a Swedish context, up until August 2017. It traces the travel of the concept, from its origins, to its meteoric rise within the Swedish healthcare system, culminating in its operationalization at the Karolinska University Hospital, as the cornerstone of a wide ranging reorganization. LÄS MER

 2. 2. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 3. 3. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

  Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER

 4. 4. Att representera matematiskt kunnande, Konkreta, ikoniska och symboliska aspekter av matematik i grundskolan

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Biljana Petrovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract This study is based on a quantitative research, which examines and analyzes the ability of pupils to associate several key abstract and conceptual aspects of maths with reality. First, I analyze aspects of Bruner's theory of three modes of representation. LÄS MER

 5. 5. Förstår vi varandra? : En litteraturöversikt om kommunikationsbarriärer i omvårdnad

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Michelle Loais; Liza Lundgren Winkler; [2018]
  Nyckelord :Communication; communication barriers; culture; culture competence; nursing; language barriers; Kommunikation; kommunikationsbarriärer; kultur; kulturkompetens; omvårdnad; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är grundläggande för att bemötandet inom omvårdnad ska fungera. Om kommunikationen brister och orsakar en inkorrekt informationsöverföring, riskeras inte bara patientsäkerheten utan också att felaktig vård ges till följd av misstolkningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Knowledge transfer.

Din email-adress: