Sökning: "Kognitiv prototypmodell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kognitiv prototypmodell.

  1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
    Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

    Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kognitiv prototypmodell.

Din email-adress: