Sökning: "Kommunikation Generaliseringar och fördomar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kommunikation Generaliseringar och fördomar.

 1. 1. Att möta patienter med annan kulturell bakgrund

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bodil Kärvell; Sofia Veigurs; [2011]
  Nyckelord :Caring relationship; transcultural nursing; nurse´s attitudes; cultural competence; communication.; Vårdrelation; transkulturell omvårdnad; sjuksköterskans förhållningsätt; kulturell kompetens; kommunikation.;

  Sammanfattning : BakgrundGlobaliseringens effekter har lett till att många samhällen idag är mångkulturella. Detta ställer högre krav på sjuksköterskor då de måste kunna bemöta de många och olika kulturer som finns. För att göra detta behövs kulturell medvetenhet samt kompetens hos sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Får och vill män arbeta inom vård och omsorg?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jonas Nyström; Malin Hansson; [2007]
  Nyckelord :företagsekonomi; organisation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett mål vårt samhälle strävar efter. Gamla könsroller och förlegad syn på maskulinitet och femininitet förhindrar grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden. I debatten rörande jämställdhet, lika betalt för lika jobb, hamnar männen på kvinnodominerade arbetsplatser lite i skymundan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kommunikation Generaliseringar och fördomar.

Din email-adress: