Sökning: "Komponera"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Komponera.

 1. 1. Kompositionstekniska strategier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Axel Mårdsjö; [2017-09-26]
  Nyckelord :komposition; rytmik; tolvtonsmelodi; modalitet; mediantik; jazzensemble;

  Sammanfattning : Detta arbete är en studie av vad som sker när man komponerar med hjälp av kompositionsverktyg. Författaren utforskar och skriver musik utifrån fyra olika kompositionsverktyg som i slutändan resulterar i fyra kompositioner. LÄS MER

 2. 2. ”Syns du inte, finns du inte!” En undersökning om hur influencers bör framställa företags produkter på olika sociala medier för hög synlighet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Sofia Kitanoski; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; sociala medier; synlighet; produkter; samarbete; komposition; färg;

  Sammanfattning : Allt fler företag väljer att samarbeta med influencers då detta blivit en ledande marknadsföringsstrategin. Influencers visar följare produkter genom sponsrade inlägg på sina sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Om jag gör såhär då? : En fenomenologisk självstudie av två kompositionstekniker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Filip Pontelius; [2017]
  Nyckelord :Music; composition; phenomenology; video observation; creative innovation; creative process; Musik; komposition; fenomenologi; videoobservation; kreativt skapande; kreativ process;

  Sammanfattning : Syftet med den här självstudien är att undersöka hur min kreativa process formas vid användandet av olika kompositionstekniker. De forskningsfrågor som studien har ämnat finna svar på är: Hur erfar jag att min skapandeprocess formas när jag komponerar med hjälp av två separata kompositionstekniker? Vilka likheter och skillnader erfar jag att det finns mellan de olika skapandeprocesserna? För att genomföra detta har två kompositionsmetoder använts för att komponera två stycken för solopiano, ett stycke och kompositionstillfälle per metod. LÄS MER

 4. 4. Metoder och arbetssätt för skrivmomentet i ämnet engelska : En studie av metoder och arbetssätt som högstadielärare uppfattar leder till måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Writing; English as a second language; methods; ways of working; writing; Skriva; engelska som andraspråk; metoder; arbetssätt; skrivutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to research which methods and ways of working some upper secondary school teachers look upon as increasing goal attainment when it comes to writing in English as a second language. The following questions are answered: Which are, according to the interviewed teachers, the most crucial elements that need teaching when it comes to successfully teaching pupils in writing in English as a second language? How do the interviewed teachers think teaching these crucial elements should be carried out? Which types of adaptations are most suitable for pupils who have difficulties attaining educational goals or show their ability to write in English. LÄS MER

 5. 5. Kompo - Ett brädspel som verktyg för att komponera musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Christoffer Modig; [2017]
  Nyckelord :Pedagogiskt läromedel; Musikteori; Brädspel sällskapsspel; Komposition; Samarbete; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap Board game; Collaboration; Composition; Educational tool; Music Theory; Music Education; Educational Science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : During my education in music and pedagogy I have composed music, and through that developed my knowledge in ear, music theory and composition. During my composing processes I have sometimes stopped composing due to different obstacles. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Komponera.

Din email-adress: