Sökning: "Koncern"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet Koncern.

 1. 1. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 2. 2. Koncernbidrag och frågan om värdeöverföring enligt ABL - med inriktning på affärsmässighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Wikholm; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföring; koncern; koncernbidrag; affärshändelse; förmögenhetsminskning; affärsmässig karaktär; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is about corporate law concept of value transfer. The focus is on covert value transfer within a concern. Covert value transfer is defined in the Swedish Companies Act in Chapter 17, 1st. 1st. LÄS MER

 3. 3. Prokrastinering i arbetslivet : Samt dess samband med arbetsengagemang och prestationsmotivation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tilda Avesson; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Prokrastinering; Arbetsengagemang; Prestationsmotivation; Arbetslivet;

  Sammanfattning : Prokrastinering har uppvisat samband med flera negativa aspekter för både individ och organisation, såsom stress och kortare anställningstid. Trots detta är forskningen om prokrastinering i arbetslivet fortfarande sparsam. LÄS MER

 4. 4. En analys av bränslefraktioners påverkan på ett kraftverks emissioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kasper Wilhelmsson; Ludvig Kroon; [2018]
  Nyckelord :Lasso-regression Korsvalidering Tekniska verken Bränslefraktioner avfall emissioner utsläpp;

  Sammanfattning : Tekniska verken är en regional koncern som verkar inom många områden. Den här rapporten specificerar sig på avfallshantering och emissionerna av dessa. LÄS MER

 5. 5. Email, stress och coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Kjellström; Katarina Trolle; [2018]
  Nyckelord :email; copingstrategier; stress; utbrändhet; arbetslivet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien grundades på tidigare forskning som funnit samband mellan email-användande och stressrelaterade sjukdomar, såsom utbrändhet och emotionell utmattning, samt en ökad daglig stress. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan email overload, copingstrategier och upplevd stress. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Koncern.

Din email-adress: