Sökning: "Koncern"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet Koncern.

 1. 1. Koncernbidrag och frågan om värdeöverföring enligt ABL - med inriktning på affärsmässighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Wikholm; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföring; koncern; koncernbidrag; affärshändelse; förmögenhetsminskning; affärsmässig karaktär; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is about corporate law concept of value transfer. The focus is on covert value transfer within a concern. Covert value transfer is defined in the Swedish Companies Act in Chapter 17, 1st. 1st. LÄS MER

 2. 2. Email, stress och coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Kjellström; Katarina Trolle; [2018]
  Nyckelord :email; copingstrategier; stress; utbrändhet; arbetslivet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien grundades på tidigare forskning som funnit samband mellan email-användande och stressrelaterade sjukdomar, såsom utbrändhet och emotionell utmattning, samt en ökad daglig stress. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan email overload, copingstrategier och upplevd stress. LÄS MER

 3. 3. Vikten av att vara motiverad : En kvantitativ fallstudie om motivation på en av Skandinaviens största koncerner inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mattea Ilic; Malin Moberg; [2017]
  Nyckelord :Motivation; detaljhandel; inre motivation; yttre motivation; anställda; chefer; koncern;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka vilka skillnader och likheter i motivationsfaktorer som går att upptäcka mellan chefer och anställda på detaljhandelskoncernen Nilson Group. Fokus har legat på att undersöka vilka av de inre och yttre motivationsfaktorerna som väger tyngst hos respektive yrkesgrupp och att utreda vilka eventuella samband som finns mellan dem. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning i en global koncern : En fallstudie på ITAB Shop Concept Nässjö AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Susanna Svensson; Sofie Engelbrekt; [2017]
  Nyckelord :Prestationsmätningssystem; global koncern; integration; lokala förutsättningar;

  Sammanfattning : Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Controller, 4FE18E, VT 2017 Titel: Prestationsmätning i en global koncern - En fallstudie på ITAB Shop Concept Nässjö AB Författare: Sofie Engelbrekt and Susanna SvenssonExaminator: Fredrik KarlssonHandledare: Elin Funck Bakgrund: Globala organisationer står inför utmaningen att lyckas behålla flexibilitet och anpassning till lokala förutsättningar. Samtidigt som de behöver ena och hålla samman olika bolag till en enhet för att kunna nå globala konkurrensfördelar. LÄS MER

 5. 5. Internprissättning vid utveckling av immateriella tillgångar genom cost contribution arrangements : Nya riktlinjer för deltagare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Rebecca Svensson; [2017]
  Nyckelord :Internprissättning; internationell skatterätt; cost contribution arrangements; BEPS;

  Sammanfattning : Företag inom en koncern kan vid utvecklande av immateriella tillgångar använda sig av cost contribution arrangements för att dela på kostnader och risker samt slippa korslicenser eftersom alla företag i ett CCA får rätt att nyttja tillgångarna. Hur stor del av vinsten som ska fördelas mellan företagen beror på hur mycket de bidrog med vid starten och fördelningen måste överensstämma med armlängdsprincipen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Koncern.

Din email-adress: