Sökning: "Konkurrensmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet Konkurrensmedel.

 1. 1. Arbetar utvalda e-företag med leveransservice som konkurrensmedel : En kvalitativ studie ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Hjälmeby; Isabella Sundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln på internet har visat en stadig ökning de senaste åren och utsätter därför den traditionella detaljhandeln för konkurrens. Det blir därför viktigt för e-företag att ha en trogen kundkrets och att bygga upp sina kundrelationer. LÄS MER

 2. 2. Framtida konsumtion på befintliga och nya handelsplatser : En plats- och konsumentundersökning för obemannade självservicebutiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknikUppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Christoffer Ahlström; Martin Röjås; [2017]
  Nyckelord :TBSS; technology based self service; store; vending machines; availability; self-service store; TBSS; obemannad självservice; butik; varuautomat; tillgänglighet; självservicebutik;

  Sammanfattning : Our demands on services and availability increases at the same time as the society gets more urbanized and more people tends to commute. In order to facilitate the consumer, technology based self-service (TBSS) stores might survive and thrive. LÄS MER

 3. 3. Hyresgästinflytande vid ombyggnation. Bostadshyresgästens reella besittningsskydd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Hansson; [2016-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de så kallade rekordåren, 1961-1974, byggdes över 1,4 miljoner bostadslägenheter, motsvarande närmare hälften av de allmännyttiga bostadsbolagens totala bostadsbestånd. Dessa lägenheter är kända för att vara välplanerade och ändamålsenliga men flertalet är i stort behov av teknisk upprustning och energieffektivisering. LÄS MER

 4. 4. En bokhandel i förändring : En studie av utvecklingen inom bokbranschen med fokus på sensoriska stimuli och stödtjänster

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Matilda Hedberg; Ellinor Tagesson; [2016]
  Nyckelord :Servicescape; retail; support services; bookstore; development; multi-sensory; sensory marketing; expansion of activities; Servicelandskap; detaljhandel; stödtjänster; bokhandel; utveckling; multisensorik; sinnesmarknadsföring; breddning av verksamhet;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken utveckling av Akademibokhandelns fysiska butiker kan förstärka konkurrenskraften?Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda och analysera vilka olika konkurrensmedel som kan ha relevans för Akademibokhandelns framtid, liksom möjlig utveckling av stödtjänster och potentiell breddning av verksamheten. Vidare är avsikten att klargöra hur tillämpning av sensoriska stimuli i Akademibokhandelns servicelandskap kan få betydelse för kunderna samt hur design och uppbyggnad av servicelandskapen kan stärka verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Environmental certification of commercial real estate

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niklas Karlsson; Marcus Källbrink; [2016]
  Nyckelord :Environmental Certification; Commercial real; estate; Property owner; Tenant; Miljöcertifiering; Kommersiella fastigheter; Fastighetsägare; Hyresgäst;

  Sammanfattning : Over the last ten years there has been a significant increase in environmental certification ofbuildings in the world. More and more people are getting aware of the fact that buildings usea lot of energy and affect the wellbeing of the community and our planet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Konkurrensmedel.

Din email-adress: