Sökning: "Konkurrensmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet Konkurrensmedel.

 1. 1. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 2. 2. Arbetar utvalda e-företag med leveransservice som konkurrensmedel : En kvalitativ studie ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Hjälmeby; Isabella Sundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln på internet har visat en stadig ökning de senaste åren och utsätter därför den traditionella detaljhandeln för konkurrens. Det blir därför viktigt för e-företag att ha en trogen kundkrets och att bygga upp sina kundrelationer. LÄS MER

 3. 3. Framtida konsumtion på befintliga och nya handelsplatser : En plats- och konsumentundersökning för obemannade självservicebutiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknikUppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Christoffer Ahlström; Martin Röjås; [2017]
  Nyckelord :TBSS; technology based self service; store; vending machines; availability; self-service store; TBSS; obemannad självservice; butik; varuautomat; tillgänglighet; självservicebutik;

  Sammanfattning : Our demands on services and availability increases at the same time as the society gets more urbanized and more people tends to commute. In order to facilitate the consumer, technology based self-service (TBSS) stores might survive and thrive. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesprofilering av svensk sparris : en kvalitativ studie om hur svenska sparrisodlare profilerar sin produkt och verksamhet ur ett varumärkesperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emelie Sundin; [2017]
  Nyckelord :varumärke; varumärkespyramiden; svensk sparris; Asparagus officinalis;

  Sammanfattning : Odlingssäsongen för grön sparris i Sverige sträcker sig från mitten av april fram till midsommar. I dagligvaruhandeln finns dock importerad färsk sparris att tillgå året runt och svenska sparrisodlare upplever ett konkurrenstryck under den svenska säsongen. LÄS MER

 5. 5. Hyresgästinflytande vid ombyggnation. Bostadshyresgästens reella besittningsskydd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Hansson; [2016-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de så kallade rekordåren, 1961-1974, byggdes över 1,4 miljoner bostadslägenheter, motsvarande närmare hälften av de allmännyttiga bostadsbolagens totala bostadsbestånd. Dessa lägenheter är kända för att vara välplanerade och ändamålsenliga men flertalet är i stort behov av teknisk upprustning och energieffektivisering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Konkurrensmedel.

Din email-adress: