Sökning: "Konstens regler"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Konstens regler.

 1. 1. Fake news efter konstens alla regler : En visuell retorisk analys om spridningen av fake news i samband med terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Cornelia Flodell; [2018]
  Nyckelord :Fake news; crisis; ethos; vividness; rhetoric; visual analysis; Fake news; kris; ethos; vividness; retorik; visuell analys;

  Sammanfattning : Stockholm den 7 april 2017, klockan 14:59: rapporter om en lastbil som körde på människor längs Drottninggatan i centrala Stockholm, nådde allmänheten. Det konstaterades snabbt vara en terrorattack. Kort efter attacken började uppgifter om skottlossning på olika platser runt Stockholm att spridas. LÄS MER

 2. 2. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring enligt konstens alla regler : En fallstudie om prissättning och mervärde på Kungliga Dramatiska Teatern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronica Wollmén; Amalia Krantz; [2014]
  Nyckelord :mervärde; prisdifferentiering; teater; Dramaten; förstagångsbesökare;

  Sammanfattning : En stor del av kulturen finansieras idag av statliga bidrag men detta har även medfört ett högre krav på egenfinansiering.  Teatern är beroende av sina lojala kunder men för att säkra denna grupp måste teatern locka nya besökare och få dessa att komma tillbaka. LÄS MER

 4. 4. Långt ifrån lagom eller lagom långt ifrån? : En studie om Botkyrka kommuns profilering och samarbete med kulturlivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lovisa Thurfjell; Lovisa Willborg Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Botkyrka kommun; Upplevelsesatsning; Kultur som tillväxtfaktor; Regional utveckling; New Public Management; Progressive Public Administration; Nyinstitutionell teori; Diskurs; Konstens autonomi; Den nya ekonomin; Kulturpolitik; Samverkan.;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att kartlägga Botkyrka Kommuns kulturprofilering samt se hur den påverkar det konstnärliga innehållet hos kulturverksamheterna som är verksamma inom kommunen. Detta är en fallstudie med en kvalitativ forskningsdesign där primärdata utgörs av ostrukturerade intervjuer med tio informanter som på något sätt arbetar inom ramen för Botkyrkas kulturarbete. LÄS MER

 5. 5. Lösfyndet

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Anna Lidbjörk; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : jag har skapat en artefakt eller egentligen ett lösfynd, det vill säga ett upphittat föremål utan information kring upptäckten. Föremålet har således inget historiskt eller vetenskapligt värde. Lösfyndets yttre, som kan liknas vid ett psalmboksfodral, har inte särskilt mycket att göra med dess innehåll. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Konstens regler.

Din email-adress: