Sökning: "Konsumentbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade ordet Konsumentbeteende.

 1. 1. Kunden har alltid rätt! En studie riktad mot konsumentbeteende kring möbler och heminredning på internet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Hansson; Matilda Odell; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Köpintentioner i den moderna E-handeln : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar köpintentioner av träningskläder i en e-handel för kvinnor i generation Y och Z

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Wallin; Amanda Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Köpintention; Generation Y; Generation Z; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Shoppingmiljön för detaljhandeln har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Realisationer samt kampanjer blir att vanligare och mer frekvent förekommande samtidigt som stora delar av konsumenternas olika produktköp numera sker allt mer via internethandeln istället för i fysiska butiker. LÄS MER

 3. 3. Packaging for who? : En kvantitativ studie om skillnader i män och kvinnors preferenser rådande visuell kommunikation på förpackningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Arvidsson; Elin Bror; [2018]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; förpackning; visuell kommunikation; man; kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förpackningar har kommit att spela en allt mer central roll för ett företags möjlighet att marknadsföra sig på marknaden. Förpackningar är en avgörande komponent i konsumentens köpbeslut, vilket gör att visuell kommunikation på fordrar allt mer eftertanke. LÄS MER

 4. 4. Vägen till ett hållbart konsumentbeteendeEn kandidatuppsats om hållbart konsumentbeteende hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Julia Berlund; Agnes Hage; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. E-handel av dagligvaror : Varför tillämpas det inte mer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elna Andersson; Johan Ekman; [2018]
  Nyckelord :e-commerce; convenience goods; consumer behaviour; buying behaviour; E-handel; dagligvaruhandeln; konsumentbeteende; köpbeteende;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har lett till en stor förändring kring hur konsumenter utför sina köp. I många branscher, exempelvis detaljhandeln, är e-handeln väldigt förekommande och börjar bli allt vanligare inom dagligvaruhandeln. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Konsumentbeteende.

Din email-adress: