Sökning: "Kontingens"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kontingens.

 1. 1. Sex för sexets skull? : En intervjustudie om kvinnors meningsskapande kring casual sex

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Vestberg; [2017]
  Nyckelord :casual sex; diskurs; feminism;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är sexuella relationer utanför romantiska förhållanden, med ett annat ord benämnt casual sex. Forskning har skildrat mäns och kvinnors erfarenheter av casual sex som olika och pekat på de negativa konsekvenser praktiken har för kvinnor, samtidigt kan casual sex förstås som ett steg mot kvinnlig frigörelse. LÄS MER

 2. 2. Temporalitet och styrbarhet. Omställningsmöjligheter i en era av kris och kontingens

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Johansson; [2013]
  Nyckelord :abstraktion; kontingens; förändringsbenägenhet; social acceleration; styrbarhet; arbete; hållbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågan om den samhälleliga styrbarhetens möjlighet och problematiseras i enlighet med samhällets ökande förändringsbenägenhet och känslan av att samhället accelererar okontrollerbart. Den observationen har fått många forskare och kulturteoretiker att tala om samhället som en kontingenskultur där både erfarenhet och förväntan grumlas, där det inte finns en stabil och pålitlig grund att basera sina antaganden på, eller ta avstamp i för hanterandet av samhälleliga problem. LÄS MER

 3. 3. Tillfällig nödvändighet : En möjlig(a) värld(arna)s paradox och den aletiska modalitetens gåta

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Björn Lundgren; [2010]
  Nyckelord :modality; necessity; possible worlds; contingency; explanation; principle of definition; modalitet; nödvändighet; möjliga världar; kontingens; förklaring; definitionsprincipen;

  Sammanfattning : The writer has attempted to discuss the distinction between the necessary and the contingent. It begins with a criticism against the possibility for a so-called ‘a possible worlds realism’ to give a “philosophical explanation” of this distinction. LÄS MER

 4. 4. Man är ung fortfarande, allt kan hända : En fenomenologisk studie om hur ungdomar idag formar sina livsuppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Thomas Henriksson; [2009]
  Nyckelord :Sociologi; Livsföring; Kontingens; Identitet; Fenomenologi; Situativ livsföring; Zygmunt Bauman; Ungdomssociologi;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Frågeställning: • Hur formar ungdomar idag sina livsuppfattningar?• Hur formas unga idag till individer?• Hur går övergången från ungdom till vuxen idag till?Material och metod: Metoden är fenomenologiskt inspirerad och bygger på metoden i Reflective lifeworld research (2008). Zygmunt Bauman, Thomas Ziehe och författarna till boken Livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp (2007) har varit teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 5. 5. Åt vilket håll är framåt? : konstnärliga grunder eller visuella kunskapsformer : om Estetiska programmets Bild- och formgivningsinriktning i svensk gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Karin Thorsander; [2008]
  Nyckelord :bildundervisning; gymnasieskolan; läroplaner;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar den diskurs som utgörs av Estetiska Programmets Bild- och formgivningsinriktning. Studiens bakgrund är dels min mångåriga yrkesverksamhet som bildlärare i gymnasieskolan och den tveksamhet gällande läroplanens relevans som jag länge haft, dels gymnasieutredningens direktiv som varit att generellt höja kvaliteten på den svenska gymnasieutbildningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kontingens.

Din email-adress: