Sökning: "Kravnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Kravnivå.

 1. 1. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER

 2. 2. Padelns bidrag till den samtida rörelsekulturen : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Åkerman Sandberg; Gustav Sörndal; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ intervjustudie med padelutövare undersöka vilka möjligheter padel har att växa som sport i Sverige.Som frågeställningar har följande valts ut: 1. Vad lockar människor att utöva padel? 2. Vilka utövar padel? 3. LÄS MER

 3. 3. Modellering och analys av ventilation i stängda motorutrymmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Lodin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. På deras senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som uppfyller militära krav. LÄS MER

 4. 4. Att delta - efter vilka förutsättningar? En studie av några pedagogers och elevassistenters tolkning av läroplanens begrepp delta i realtion till elevernas sårbarhet i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Delta; Gymnasiesärskolan; Kravnivå; Individuella programmet; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karlsson, Anna (2016). Att delta – efter vilka förutsättningar? En studie av några pedagogers och elevassistenters tolkning av läroplanens begrepp delta i relation till elevernas sårbarhet i gymnasiesärskolan. LÄS MER

 5. 5. Ventilationsbuller : Teknik och ekonomi för ett tyst system

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Jesper Carlaby; [2013]
  Nyckelord :Ventilation; ventilationsbuller; buller;

  Sammanfattning : Buller från ventilationssystem är ofta förekommande och påverkar oss mer eller mindre varje dag. Det finns krav på hur mycket det får låta ur ventilationssystemet som är uppsatta av Karlstads Kommun med utgångspunkt från Boverkets Byggregler, men hur ser möjligheterna ut för att kunna konstruera ett tystare ventilationssystem vid en skärpt kravnivå?Syftet är att utreda vilken kravnivå som är rimlig med hänsyn till teknik och ekonomi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kravnivå.

Din email-adress: