Sökning: "Kristina Veress"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Veress.

  1. 1. Domen i Köbler och kommissionens kritik mot Sveriges högsta domstolar-en förändring av relationen mellan nationella domstolar och gemenskapens institutioner?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Kristina Veress; [2006]
    Nyckelord :European law;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera om, och i sådana fall hur, relationen mellan å ena sidan nationella domstolar, i synnerhet slutinstanser, och EG-domstolen respektive kommissionen å andra sidan kan ha påverkats av Köbler-domen från 2003 samt kommissionens överlämnande av ett motiverat yttrande till Sverige i oktober 2004, med påståendet att de svenska högsta domstolarna bryter mot artikel 234 tredje stycket EGF. Uppsatsen behandlar inledningsvis EG-domstolens grundläggande funktioner och betydelse inom gemenskapen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kristina Veress.

Din email-adress: