Sökning: "Kristofer Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Kristofer Sverige.

 1. 1. Peer To Peer-utlåning i Sverige : En komparativ studie mellan bankutlåning och Peer To Peer-utlåning på den svenska konsumentkreditmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lars Edman; Kristofer Kaltea; [2015]
  Nyckelord :Peer-to-peer lending; P2P lending; financial technology; social lending; transaction costs; institutional; Sweden; Peer To Peer-utlåning; P2P-utlåning; person till person utlåning; social utlåning; transaktionskostnader; institutionell; Sverige;

  Sammanfattning : Background: Peer to peer lending has in recent years emerged and become a popular way to borrow money, mostly in the US and the UK. Since the first company was established in 2005, several competitors have emerged, and P2P lending has grown on average by 84 % quarterly between the second quarter year 2007 and the second quarter year 2014 in the US. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital : en effektivitetsstudie på svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mats Jansson; Kristofer Stenvall; [2014]
  Nyckelord :teknisk effektivitet; räntabilitet på eget kapital; svenska mjölkföretag;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att med hjälp av jordbruksekonomiska undersökningen mellan 2009 – 2011 analysera hur teknisk effektivitet påverkar räntabilitet på eget kapital i svenska mjölkföretag. Mjölkföretagen i Sverige visade under 2011 sämre resultat, vilket förklaras främst av lägre avräkningspris på mjölk. LÄS MER

 3. 3. CSR - över kontinenternas gränser : En kvalitativ fallstudie:Strategier för svenska multinationella företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Marcus Mildenberger; Kristofer Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är idag ett vida diskuterat ämne inom företagslitteratur. Denna diskussion har resulterat i att begreppet är väldigt brett, vilket försvårar arbetet för företag att definiera, samt förstå innebörden av CSR. LÄS MER

 4. 4. En studie av börshandlade investeringsprodukter :  

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristofer Makomaski; [2011]
  Nyckelord :Börshandlade investeringsprodukter; finansiella instrument; hävstång; avkastning;

  Sammanfattning : Utbudet av börshandlade investeringsprodukter och finansiella instrument har utökats kraftigt under de senaste åren. Många av dessa är relativt nya och det skapas ständigt nya, komplexa produkter och instrument. LÄS MER

 5. 5. The Fine Line -Balansen mellan ett exklusivt lyxvarumärke och dess underlinje

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Christoffer Hernius; [2011]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; lyxvarumärke; exklusivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: The Fine Line Seminariedatum: 31 maj 2011 Ämne/Kurs: SMKK01, Service Management Examensarbete för kandidatexamen, 15hp Författare: Hanny Dahl, Christoffer Hernius, Kristofer Nilsson Handledare: Katja Lindquist, Henrik Loodin Nyckelord: Varumärkesförlängning, lyxvarumärken, detaljhandel, exklusivitet. Syfte: Att belysa hur en lansering utav en underlinje påverkar ett lyxvarumärkes exklusivitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kristofer Sverige.

Din email-adress: