Sökning: "Kristofer Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Kristofer Sverige.

 1. 1. Preventivt arbete med våldsutövande män : Behandlarnas syn på framgångsfaktorer, maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kristofer Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Våldsutövande män; Våldspreventivt arbete; Situationsvåld; Terrorvåld; Hegemonisk maskulinitet; Könsmaktsordningen; Anknytning; Mentalisering; Modellinlärning;

  Sammanfattning : De första behandlingsmodellerna för våldsutövande män växte fram i USA på 1980-talet och den mest kända är Duluthmodellen. I den behandlingsmodellen utgår man från ett strukturellt feministiskt perspektiv där manlig dominans, makt och kontroll är centralt som förklaring till våld. LÄS MER

 2. 2. Greenhouse gas flux at a temperate peatland : a comparison of the eddy covariance method and the flux-gradient method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kristofer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; micrometeorology; eddy covariance; flux-gradient method; methane; carbon dioxide; flux; peatland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Northern peatlands have accumulated carbon for thousands of years and currently hold around one third of all soil carbon on earth. Large uncertainties are associated with predictions of how northern peatlands will react to climate change. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital : en effektivitetsstudie på svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mats Jansson; Kristofer Stenvall; [2014]
  Nyckelord :teknisk effektivitet; räntabilitet på eget kapital; svenska mjölkföretag;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att med hjälp av jordbruksekonomiska undersökningen mellan 2009 – 2011 analysera hur teknisk effektivitet påverkar räntabilitet på eget kapital i svenska mjölkföretag. Mjölkföretagen i Sverige visade under 2011 sämre resultat, vilket förklaras främst av lägre avräkningspris på mjölk. LÄS MER

 4. 4. CSR - över kontinenternas gränser : En kvalitativ fallstudie:Strategier för svenska multinationella företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Marcus Mildenberger; Kristofer Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är idag ett vida diskuterat ämne inom företagslitteratur. Denna diskussion har resulterat i att begreppet är väldigt brett, vilket försvårar arbetet för företag att definiera, samt förstå innebörden av CSR. LÄS MER

 5. 5. En studie av börshandlade investeringsprodukter :  

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristofer Makomaski; [2011]
  Nyckelord :Börshandlade investeringsprodukter; finansiella instrument; hävstång; avkastning;

  Sammanfattning : Utbudet av börshandlade investeringsprodukter och finansiella instrument har utökats kraftigt under de senaste åren. Många av dessa är relativt nya och det skapas ständigt nya, komplexa produkter och instrument. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kristofer Sverige.

Din email-adress: