Sökning: "Kristofer Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Kristofer Sverige.

 1. 1. Ägarstruktur och Volatilitet : En studie av ägarstruktur och dess påverkan på aktievolatilitet i börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Norin; Kristofer Roclawski; [2017]
  Nyckelord :Volatilitet; Ägarstruktur; Ägarbas; Ägarbredd; Institutionellt ägarskap; Utländskt ägarskap;

  Sammanfattning : Volatilitet innehar en central roll inom aktiemarknaden och finansieringssektorn, men endast ett fåtal studier i Sverige har undersökt hur aktieprisvolatilitet påverkas av ägarstruktur. Syftet med denna studie är att belysa sambandet med hjälp av manuell inhämtad och unik ägardata från Visby. LÄS MER

 2. 2. Preventivt arbete med våldsutövande män : Behandlarnas syn på framgångsfaktorer, maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kristofer Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Våldsutövande män; Våldspreventivt arbete; Situationsvåld; Terrorvåld; Hegemonisk maskulinitet; Könsmaktsordningen; Anknytning; Mentalisering; Modellinlärning;

  Sammanfattning : De första behandlingsmodellerna för våldsutövande män växte fram i USA på 1980-talet och den mest kända är Duluthmodellen. I den behandlingsmodellen utgår man från ett strukturellt feministiskt perspektiv där manlig dominans, makt och kontroll är centralt som förklaring till våld. LÄS MER

 3. 3. Greenhouse gas flux at a temperate peatland : a comparison of the eddy covariance method and the flux-gradient method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kristofer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; micrometeorology; eddy covariance; flux-gradient method; methane; carbon dioxide; flux; peatland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Northern peatlands have accumulated carbon for thousands of years and currently hold around one third of all soil carbon on earth. Large uncertainties are associated with predictions of how northern peatlands will react to climate change. LÄS MER

 4. 4. Peer To Peer-utlåning i Sverige : En komparativ studie mellan bankutlåning och Peer To Peer-utlåning på den svenska konsumentkreditmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Lars Edman; Kristofer Kaltea; [2015]
  Nyckelord :Peer-to-peer lending; P2P lending; financial technology; social lending; transaction costs; institutional; Sweden; Peer To Peer-utlåning; P2P-utlåning; person till person utlåning; social utlåning; transaktionskostnader; institutionell; Sverige;

  Sammanfattning : Background: Peer to peer lending has in recent years emerged and become a popular way to borrow money, mostly in the US and the UK. Since the first company was established in 2005, several competitors have emerged, and P2P lending has grown on average by 84 % quarterly between the second quarter year 2007 and the second quarter year 2014 in the US. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital : en effektivitetsstudie på svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mats Jansson; Kristofer Stenvall; [2014]
  Nyckelord :teknisk effektivitet; räntabilitet på eget kapital; svenska mjölkföretag;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att med hjälp av jordbruksekonomiska undersökningen mellan 2009 – 2011 analysera hur teknisk effektivitet påverkar räntabilitet på eget kapital i svenska mjölkföretag. Mjölkföretagen i Sverige visade under 2011 sämre resultat, vilket förklaras främst av lägre avräkningspris på mjölk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kristofer Sverige.

Din email-adress: