Sökning: "Kromosomer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Kromosomer.

 1. 1. Etiology of patellar luxation in small breed dogs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ana-Marija Camber; [2017]
  Nyckelord :patellar luxation; canine; dog; loose patella;

  Sammanfattning : Patellaluxation (PL) är en vanlig ortopedisk sjukdom som karakteriseras av att patellan kan luxera från trochlea ossis femoris. Detta sker antingen manuellt, spontant när hunden är i rörelse eller så är patellan permanent fixerad utanför fåran. LÄS MER

 2. 2. Genetiskt motstånd mot gastrointestinala parasiter och Haemonchus contortus hos får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Agnes Björk; [2016]
  Nyckelord :får; parasit resistens; gastrointestinala parasiter; Haemonchus contortus; FEC; QTL; SNP; genetik; IgA; IgE;

  Sammanfattning : Då flera parasiter över hela världen har blivit resistenta mot anthelmintikum har det blivit viktigt att hitta andra metoder till att motverka parasiter hos får. I Sverige är 90% av fårbesättningarna infekterade av nematoder. LÄS MER

 3. 3. Strålbenshälta hos häst - vilka är de genetiska faktorerna bakom detta hälsoproblem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Jasmine Lindholm; [2015]
  Nyckelord :strålbenshälta; frambenshälta; diagnos; genetik; ärftlighet; genomsekvensering; genetiska markörer; mikrosatellit; enbaspolymorfi SNP ; navicular disease; forelimb lameness; diagnosis; genetics; heredity; whole genome sequencing; genetic markers; microsatellite; Single Nucleotide Polymorfism SNP ;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar strålbenshälta hos häst, även känd som Navicular disease (ND). Studien beskriver sjukdomen och dess karaktäristiska drag, samt belyser de två huvudsakliga teorierna om den bakomliggande orsaken till insjuknandet. LÄS MER

 4. 4. Kärlek räknar inte kromosomer : En litteraturstudie om att leva med Downs syndrom ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Larsson; Caroline Käck; [2015]
  Nyckelord :Down syndrome; experience; family; parents; Downs syndrom; familj; föräldrar; upplevelser;

  Sammanfattning : Parents of children with Down syndrome have high demands on their parenting because of the care and needs of the child, which also applies throughout life. The purpose of this literature study was to invetigate parent's experiences of living with a child with Down syndrome. LÄS MER

 5. 5. Variant Calling and Microarray Expression Analysis in Pancreatic Islet Samples

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Olof Asplund; [2014]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This article describes the creation of a pipeline for variant calling from high-throughput next-generation exome and RNA sequencing data using commonly used bioinformatics tools. High-throughput sequencing data from six pancreatic islet cell samples were analyzed using the pipeline, and the resulting variant calls were validated against chip genotyping data from the same individuals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kromosomer.

Din email-adress: