Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. Är gastric bypass en genväg till bättre hälsa? En litteraturöversikt om hur den upplevda hälsan förändras av en gastric bypass-operation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Brorström; Hanna Olenmark; [2017-02-13]
  Nyckelord :Gastric bypass; Övervikt; Fetma; Upplevelse; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem i hela världen. År 2014 var fler än1,9 miljarder personer över 18 år överviktiga, varav 600 miljoner led av fetma. Tillstånden ärstarkt förknippade med många allvarliga följdsjukdomar, förkortad livslängd samtstigmatisering i samhället. LÄS MER

 2. 2. Konsten att gilla sin kropp : En studie om kvinnors förmåga att utveckla en positiv kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ylva Utterborn; Pilar Leguisamo; [2017]
  Nyckelord :Body image; physical capital; norms; heterosexuality; appearance; Kroppsuppfattning; kroppsligt kapital; normer; heterosexualitet; utseende;

  Sammanfattning : Den nuvarande forskningen kring positiv kroppsuppfattning bland kvinnor är bristfällig.Kvinnors syn på sin egen kropp handlar snarare om att nedvärdera än att förhålla sig positivttill den. Den tidigare forskningen på ämnet har främst berört en negativ kroppsuppfattningsamt sambandet mellan media och kroppsuppfattning. LÄS MER

 3. 3. Djurassisterad pedagogik : En kvalitativ undersökning om att använda djur som pedagogiskt verktyg i undervisningen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Byström; [2017]
  Nyckelord :Animal Assisted Therapy; Animal Therapy; Animal Assisted Activity; Teaching; Therapydog; Readingdog; Djurassisterad pedagogik; Djur; Pedagogik; Pedagoghund; Läshund;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to explore different experiences of Animal Assisted Therapy and search into how Animal Assisted Therapy in schools/preschools is already being pursued.To get the answer to my research question, I have done qualitative interviews with people working withAnimal Assisted Therapy in schools and preschools to share their experiences. LÄS MER

 4. 4. Sexuella trakasserier, kroppsuppfattning och bantning.En tvärsnittsstudie med elever i årskurs 7 och 9.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Yasmin Ryynänen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av information från och interaktion med sjuksköterskan i samband med en stomioperation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Persson; Åsa Gahnström; [2017]
  Nyckelord :Information; Interaction; Life changing event; Nursing; Stoma; Information; Interaktion; Livsomställning; Omvårdnad; Stomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tarmsjukdomar är en bakomliggande orsak till att patienter ibland måste genomgå en stomioperation, akut eller elektivt. Stomin anläggs i permanent eller temporärt syfte. En stomioperation innebär en livsomställning för patienten, vilket kan medföra både fysiska och psykiska påfrestningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kroppsuppfattning.

Din email-adress: