Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. Det bortglömda kundsegmentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Andersson; Fredrika Mellander; Charlotta Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; plus size-konsument; produktnöjdhet; upplevelsenöjdhet; kroppsuppfattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnliga plus size-konsumenter i Sverige har lägre kundnöjdhet än de som handlar från ordinarie sortiment samt undersöka huruvida detta har ett samband med konsumentens kroppsuppfattning, upplevelsenöjdhet och produktnöjdhet. Metod: Kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevda sexuella hälsa efter bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Andersson; [2018]
  Nyckelord :breast cancer; experience; sexual health; sexuality; women; bröstcancer; kvinnor; sexualitet; sexuell hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över en miljon kvinnor världen över drabbas årligen av bröstcancer. I Sverige beräknas det till över sju tusen fall årligen. Behandlingen i form av kirurgi, hormonell behandling och cytostatika är påfrestande för kroppen och kan förändra kvinnans kroppsuppfattning och kan påverka sexuell hälsa. LÄS MER

 4. 4. Media och ätstörningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karla Lambruschini Falcon; Kristian Hjertén; [2018]
  Nyckelord :Body perception; eating disorders; eating habits; media; Kroppsuppfattning; media; ätstörningar; ätvanor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Media har en allt större roll i det dagliga livet och prevalensen för ätstörningar ökar hos både män och kvinnor. I takt med att tekniken gör media mer lättillgänglig kan det finnas en större risk att påverkas. LÄS MER

 5. 5. Elevers syn på kroppsideal. : En studie om elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur det förmedlas i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Åkesson; [2018]
  Nyckelord :body image; student; body; school; Kroppsideal; elever; kunskapskrav; skolan; kropp;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur de tycker det förmedlas i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna som valdes var: Hur upplever eleverna att lärare arbetar med kroppsideal i ämnet idrott och hälsa? och Hur ser eleverna på samhällets kroppsideal samt hur reflekterar de över sin egen kropp? Den metod som användes för att studera detta var kvantitativ metod med enkäter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kroppsuppfattning.

Din email-adress: