Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av en mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Fagerlund; Anna Pettersson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Mastektomi; upplevelse; kvinnor; identitet; självbild; kroppsbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas omkring 9000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Bröstcancerbehandlas vanligen med kirurgi där hela eller delar av bröstet tas bort. Det kirurgiskaingreppet lämnar bestående men för kvinnan i form av en förändrad kropp. LÄS MER

 2. 2. Är gastric bypass en genväg till bättre hälsa? En litteraturöversikt om hur den upplevda hälsan förändras av en gastric bypass-operation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Brorström; Hanna Olenmark; [2017-02-13]
  Nyckelord :Gastric bypass; Övervikt; Fetma; Upplevelse; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem i hela världen. År 2014 var fler än1,9 miljarder personer över 18 år överviktiga, varav 600 miljoner led av fetma. Tillstånden ärstarkt förknippade med många allvarliga följdsjukdomar, förkortad livslängd samtstigmatisering i samhället. LÄS MER

 3. 3. Spegel, spegel på väggen där, säger mig brösten vem jag är? : En litteraturstudie om hur kvinnor med bröstcancer upplever det att ha fått sitt/sina bröst opererade

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lena Jansson; Carina Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; bröstkirurgi; kroppsuppfattning; självbild; upplevelse;

  Sammanfattning : Titel: Spegel, spegel på väggen där, säger mig brösten vem jag är? En litteraturstudie om hur kvinnor med bröstcancer upplever det att ha fått sitt/sina bröst opererade. Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Behandlingen består av kirurgi och eventuell tilläggsbehandling. LÄS MER

 4. 4. ”I JAKTEN PÅ LYCKA” : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med anorexi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amilia Gummesson; Matilda Lovén; [2017]
  Nyckelord :Anorexi; anorexi nervosa; biografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Påverkan från media och strävan att efterlikna idealet kan leda till missnöje över den egna kroppen, vilket i sin tur kan leda till att en individ utvecklar anorexi. Anorexi är en sjukdom som framförallt drabbar unga individer och har både kroppslig, mental och social påverkan. LÄS MER

 5. 5. Negativ kroppsuppfattning hos unga män : En kvantitativ studie om negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos unga män på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Monika Vencel; Bivall Ella; [2017]
  Nyckelord :Negative body image; psychological distress; teenagers; young men; high school; General Health Questionnaire 12 GHQ-12 ; Appearance Evaluation; Negativ kroppsuppfattning; psykisk ohälsa; tonåringar; unga män; gymnasium; General Health Questionnaire 12 GHQ-12 ; Appearance Evaluation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kvantitativt undersöka förekomsten av negativ kroppsuppfattning samt sambandet mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos unga män. Frågeställningarna var hur vanligt det var med negativ kroppsuppfattning hos unga män på gymnasieskolor i södra Sverige, samt om det fanns ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos samma målgrupp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kroppsuppfattning.

Din email-adress: