Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. Är gastric bypass en genväg till bättre hälsa? En litteraturöversikt om hur den upplevda hälsan förändras av en gastric bypass-operation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Brorström; Hanna Olenmark; [2017-02-13]
  Nyckelord :Gastric bypass; Övervikt; Fetma; Upplevelse; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem i hela världen. År 2014 var fler än1,9 miljarder personer över 18 år överviktiga, varav 600 miljoner led av fetma. Tillstånden ärstarkt förknippade med många allvarliga följdsjukdomar, förkortad livslängd samtstigmatisering i samhället. LÄS MER

 2. 2. Konsten att gilla sin kropp : En studie om kvinnors förmåga att utveckla en positiv kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ylva Utterborn; Pilar Leguisamo; [2017]
  Nyckelord :Body image; physical capital; norms; heterosexuality; appearance; Kroppsuppfattning; kroppsligt kapital; normer; heterosexualitet; utseende;

  Sammanfattning : Den nuvarande forskningen kring positiv kroppsuppfattning bland kvinnor är bristfällig.Kvinnors syn på sin egen kropp handlar snarare om att nedvärdera än att förhålla sig positivttill den. Den tidigare forskningen på ämnet har främst berört en negativ kroppsuppfattningsamt sambandet mellan media och kroppsuppfattning. LÄS MER

 3. 3. Sexuella trakasserier, kroppsuppfattning och bantning.En tvärsnittsstudie med elever i årskurs 7 och 9.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Yasmin Ryynänen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att vara lagom : En studie om nyblivna mödrars relation till den egna kroppen efter en graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sophie Aupeix Persson; Ellen Björnsson; [2017]
  Nyckelord :Ideal of thinness; body perception; postpartum period; objectification; normative femininity; Smalhetsideal; kroppsuppfattning; nyblivna mödrar; objektifiering; normativ femininitet;

  Sammanfattning : This study intends to gain understanding of how mothers in the two first years postpartum feel about and relate themselves to the ideal of thinness. The empirical material is based on new mothers’ perceptions and experiences. The data is collected through a qualitative method based on interviews. LÄS MER

 5. 5. Livet efter en mastektomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Anehammar; Olivia Hägg; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; mastektomi; kvinnor; upplevelse; självbild;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelse efter en mastektomi. Metod: En litteraturöversikt som bygger på artiklar med kvalitativ design utfördes som baseras på elva vetenskapliga artiklar av kvalitativ design. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kroppsuppfattning.

Din email-adress: