Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. Konsten att gilla sin kropp : En studie om kvinnors förmåga att utveckla en positiv kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ylva Utterborn; Pilar Leguisamo; [2017]
  Nyckelord :Body image; physical capital; norms; heterosexuality; appearance; Kroppsuppfattning; kroppsligt kapital; normer; heterosexualitet; utseende;

  Sammanfattning : Den nuvarande forskningen kring positiv kroppsuppfattning bland kvinnor är bristfällig.Kvinnors syn på sin egen kropp handlar snarare om att nedvärdera än att förhålla sig positivttill den. Den tidigare forskningen på ämnet har främst berört en negativ kroppsuppfattningsamt sambandet mellan media och kroppsuppfattning. LÄS MER

 2. 2. Att vara lagom : En studie om nyblivna mödrars relation till den egna kroppen efter en graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sophie Aupeix Persson; Ellen Björnsson; [2017]
  Nyckelord :Ideal of thinness; body perception; postpartum period; objectification; normative femininity; Smalhetsideal; kroppsuppfattning; nyblivna mödrar; objektifiering; normativ femininitet;

  Sammanfattning : This study intends to gain understanding of how mothers in the two first years postpartum feel about and relate themselves to the ideal of thinness. The empirical material is based on new mothers’ perceptions and experiences. The data is collected through a qualitative method based on interviews. LÄS MER

 3. 3. Livet med en påse på magen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Bergman; Sara Persson; [2016-01-26]
  Nyckelord :Stomi; Upplevelse; Livskvalitet; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en konstgjord kirurgiskt anlagd tarmöppning på buken. Stomin kan vara permanent eller temporär och bero på olika sjukdomstillstånd som tumörsjukdom eller inflammatorisk sjukdom. Risker och komplikationer förekommer hos personer med stomi och kan påverka deras upplevelse av hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Profiles of Exercise Dependence – A person centred approach to study potential mechanisms

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Jenny Back; [2016]
  Nyckelord :Anxiety; Appearance Orientation; Body Image; Exercise Dependence; Passion; Physical Activity; Fysisk aktivitet; Kroppsuppfattning; Träningsberoende; Tvångsmässig passion; Ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vårdas i slutenvård för anorexia nervosa : Patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Biörck-Markusson; Zohreh Mokhayer; [2016]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; treatment; patient; inpatient; experience; Anorexia nervosa; behandling; patientens; slutenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika sorters ätstörningar. Bland dessa är anorexia nervosa den allvarligaste. Sjukdomen drabbar mest unga kvinnor men även unga män kan insjukna. Anorexia nervosa påverkar patienternas kroppsuppfattning negativt vilket resulterar i att de svälter sig och/eller tränar frenetiskt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kroppsuppfattning.

Din email-adress: