Sökning: "Kujtesa Jusufi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kujtesa Jusufi.

  1. 1. På vems villkor? : En studie om delaktighet hos klienter med samsjuklighet i behandling

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Emma Olsson; Kujtesa Jusufi; [2017]
    Nyckelord :Delaktighet; samsjuklighet; behandling; inflytande; substansbrukssyndrom; psykisk ohälsa;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att belysa och analysera professionellas återberättade erfarenheter av arbete med delaktighet i behandling hos vuxna personer med samsjuklighet. Studien utfördes med en kvalitativ ansats, där åtta professionella från sex olika verksamheter intervjuades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kujtesa Jusufi.

Din email-adress: