Sökning: "Kulten i fornnordisk religion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kulten i fornnordisk religion.

 1. 1. "What's the Matter? You Can't Stand the Sight of a Strong Nord Woman?" : En analys av fornnordisk kultur, religion och samhälle idatorspelet The Elder Scrolls V: Skyrim

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Daun; [2014]
  Nyckelord :fornnordisk religion; vikingar; populärkultur; datorspel; skyrim; elder scrolls; religion; populärkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genom hermeneutisk analysprocess hur fornnordisk mytologi, samhälle och kultur har inspirerat The Elder Scrolls V: Skyrim. Uppsatsen börjar med en övergripande genomgång av den historiska epok som kallas för vikingatiden. LÄS MER

 2. 2. Innan Vite Krist hade slagit ned sina bopålar : fornnordisk kult i Hälsingland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Joakim Eriksson; [2004]
  Nyckelord :vikingatidens religion; Hälsingland; ortnamnsforskning; kult; hög; harg; vi; hov; lund; källa; åkerkult; kultåker; kultplats; ull; oden; freja;

  Sammanfattning : Uppsatsens intentioner har varit att belysa förkristna kultplatser i Hälsingland och söka svara på frågorna:Var ägde den förkristna kulten rum?Hur gick kultutövningen till på dessa platser?I vilket förhållande stod den världsliga makten och religionen till varandra?Undersökningen har begränsats till Norr-, Söderala, Hög och Tuna samt Jättendal. Dessa betraktas som de mest centrala delarna av de större bebyggelseorter som menas varit rådande under yngre järnåldern. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kulten i fornnordisk religion.

Din email-adress: