Sökning: "Kulturmannen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kulturmannen.

 1. 1. Det manliga subjektets självskrivna position : En undersökning av Kulturmannen som en konstruktion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Martina Tallstrand; [2017]
  Nyckelord :Kulturmannen; geni; smak; estetik; feministisk estetik; feministisk kritik; det manliga geniet; subjekt; normkritik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Ingen av dem var riktigt intresserade av henne men båda var intresserade av honom" : En analys av genus och maskulinitet i Lena Anderssons roman Egenmäktigt förfarande och den adapterade föreställningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Hedenstedt; [2017]
  Nyckelord :gender; masculinity; adaption; fiction; literature; performance analysis; literature analysis; genus; maskulinitet; adaption; skönlitteratur; föreställningsanalys; litteraturanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine what significance gender has in the novel Egenmäktigt förfarande, written by Lena Andersson, and in the adapted theater. The springboard for the essay topic is a debate about the so-called ”kulturmannen” which took place in the Swedish literature field a couple of years ago. LÄS MER

 3. 3. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kulturmannen.

Din email-adress: