Sökning: "Kundrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade ordet Kundrelationer.

 1. 1. Träningsvärk av sociala medier : En studie om marknadsföring på sociala medier för sportevenemang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oskar Karlsson; Albin Johnsson; Jakob Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; sportevenemang; kundrelationer; varumärke.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Bankernas utmaning i det digitaliserade 2017” - Hur hanterar bankerna sina kundrelationer i ett mer digitaliserat samhälle?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Amanda Engberg; Linnea Karlsson; Vera Sivertsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den digitala erans opinionsledare : En kvantitativ studie om studenters attityder gentemot influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anton Axelsson; Viktor Churchill Lindvall; [2018]
  Nyckelord :influencer marketing; instagram; attitudes; students; social media; influence; marketing communication; influencer marketing; instagram; attityder; studenter; sociala medier; inflytande; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med att medielandskapet förändras har marknadsföringsstrategin influencer marketing blivit ett allt vanligare verktyg för att fånga både nuvarande och potentiella kunders intresse samt att bygga långvariga och starka kundrelationer. Den här studien har för avsikt att skapa en förståelse för hur studenter, som faller under det köpstarka kundsegmentet millennials, ser på och uppfattar influencer marketing. LÄS MER

 4. 4. Allokering av relationer vid rörelseförvärv - En studie om anledningar bakom redovisningsval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Holmberg; Simon Lundmark; [2017-08-24]
  Nyckelord :IFRS; kundrelationer; leverantörsrelationer; rörelseförvärv; goodwill.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att företagens relationer med kunder och leverantörer är viktigabåde för företagens värde och för dess överlevnad. För att detta värde ska kunna återspeglas påett relevant, tillförlitligt, och jämförbart sätt har standarden IFRS 3 tagits fram. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av förvärvade relationer -En studie av svenska börsföretags redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Liesén; Amanda Sjöberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Kundrelationer; Leverantörsrelationer; Rörelseförvärv; Immateriella tillgångar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv är ett område där regelverket möjliggör att subjektiva bedömningar ligger till grund för redovisningen. Samtidigt blir relationer alltmer nödvändigt för att kunna konkurrera i dagens företagsklimat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kundrelationer.

Din email-adress: