Sökning: "Kundrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade ordet Kundrelationer.

 1. 1. Utmaningar vid digital transformation i en konservativ bransch

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Dominika Wroblewska; Oscar Thorsson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalisering; Organisatorisk förändring; Change management; Utmaningar; Framework for Enterprise Morphology;

  Sammanfattning : To go through a digital transformation means that an organization not only needs toimplement new innovative digital initiatives, it also means that they need to make changes inbusiness processes, routines and customer relationships. Therefore, a digital transformationmeans a fundamental change of an organizations business model. LÄS MER

 2. 2. Game on med gamification : En kvalitativ studie om hur gamification kan påverka kundrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Norring; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; marketing;

  Sammanfattning : Kundrelationer har länge varit ett av de främsta marknadsföringsmålen för företag och begreppet relationsmarknadsföring har funnits i över trettio år. Kundrelationer skapar en nära relation mellan kunden och företag, vilket har potential att gynna båda parterna. LÄS MER

 3. 3. Check it out...and in : En kvalitativ studie om self service betydelse för kundrelationer i hotellbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Towa Andersson; Sandra Jonsson; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; relationsmarknadsföring; relationer; self service; hotell; teknologi;

  Sammanfattning : Den teknologiska utveckling som skett under 2000-talet har resulterat i att vi idag lever i ett digitaliserat samhälle. Samhället befinner sig fortfarande mitt i den digitala transformationen. Det lanseras ständigt nya teknologiska lösningar till marknaden vilka fortsätter driva den digitala utvecklingen framåt. LÄS MER

 4. 4. All you need is... customer relationships : En studie om hur modebranschen kan skapa konkurrensfördelar mot e-handeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Monica Gladowska; Linda Kennethsson; Dandan Liang; [2018]
  Nyckelord :Customer relationship; customer loyalty; omnichannel; branding and image; fashion industry; competitive advantage; Kundrelationer; lojala kunder; omnikanaler; varumärke och image; modebranschen; konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Problemformulering: E-handeln har vuxit sig allt starkare på den svenska marknaden, vilket lägger ett större fokus på den fysiska detaljhandeln inom modebranschen. Vi undersöker ur ett företagsperspektiv hur den fysiska modebranschen hanterar denna förändring. LÄS MER

 5. 5. Sammansättning av revisionsteam

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Mårten Sundin; [2018]
  Nyckelord :Team; Team composition; Audit team; Recruitment; Team; Teamsammansättning; Revisionsteam; Rekrytering;

  Sammanfattning : ProblemformuleringTidigare forskning visar att revisionsteam överträffar prestationen av en enskild revisor. Forskningen fokuserar dock i huvudsak på rollstruktur i form av egenskaper och kompetenser på individnivå och sätter detta i relation till vilken påverkan det har på revisionskvalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kundrelationer.

Din email-adress: