Sökning: "Kundrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade ordet Kundrelationer.

 1. 1. Allokering av relationer vid rörelseförvärv - En studie om anledningar bakom redovisningsval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Holmberg; Simon Lundmark; [2017-08-24]
  Nyckelord :IFRS; kundrelationer; leverantörsrelationer; rörelseförvärv; goodwill.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att företagens relationer med kunder och leverantörer är viktigabåde för företagens värde och för dess överlevnad. För att detta värde ska kunna återspeglas påett relevant, tillförlitligt, och jämförbart sätt har standarden IFRS 3 tagits fram. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av förvärvade relationer -En studie av svenska börsföretags redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Liesén; Amanda Sjöberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Kundrelationer; Leverantörsrelationer; Rörelseförvärv; Immateriella tillgångar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv är ett område där regelverket möjliggör att subjektiva bedömningar ligger till grund för redovisningen. Samtidigt blir relationer alltmer nödvändigt för att kunna konkurrera i dagens företagsklimat. LÄS MER

 3. 3. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. LÄS MER

 4. 4. Kundrelationer i det tekniska servicemötet : Self Service Technology's betydelse för den upplevda relationen till ett företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Eva Fischerström; Linnea Åkerström; [2017]
  Nyckelord :Self service technology; SST; kundrelationer; B2C; servicemötet; tjänster;

  Sammanfattning : Den digitala och tekniska utvecklingen som har skett under 2010-talet har påverkat hela samhället. För företag och kunder har samhällsutvecklingen inneburit att roller förändrats och kunderna är allt mer involverade i skapandet av tjänster. LÄS MER

 5. 5. Arbetar utvalda e-företag med leveransservice som konkurrensmedel : En kvalitativ studie ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Hjälmeby; Isabella Sundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln på internet har visat en stadig ökning de senaste åren och utsätter därför den traditionella detaljhandeln för konkurrens. Det blir därför viktigt för e-företag att ha en trogen kundkrets och att bygga upp sina kundrelationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kundrelationer.

Din email-adress: