Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys d-"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys d-.

 1. 1. Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Liljekvist Södergren; [2017]
  Nyckelord :district nurse; first-line manager; interview study; primary care; structural empowerment; distriktssköterska; första linjens chef; intervjustudie; primärvård; strukturella förutsättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Första linjens chefers stöd och förståelse för distriktssköterskor är viktigt för att befrämja en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Faktorer som kan påverka: resurser, att känna sig delaktig, att veta vad som händer, utvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta en mördare : En kvalitativ innehållsanalys av Jönköpings-Postens och Jminis rapportering om ett uppmärksammat brott.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christopher Östhed; Sebastian Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Tabloidisering; Lokaljournalistik; Medielogik; Jönköping; Gestaltningsteori; Kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Vi befinner oss i en tid där medielandskapet ständigt förändras och där aktörer tvingas göra anpassningar för att överleva. Inom journalistiken har det främst handlat om en övergång till ett mer tabloidiserat innehåll (d.v.s. LÄS MER

 3. 3. Sjukvårdspersonalens upplevelser av att arbeta i team på en akutmottagning ur ett patientsäkerhetsperspektiv : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Teamarbete; Akutläkare; Sjuksköterskor; Undersköterskor; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En väl dokumenterad tillströmning av patienter, långa väntetider och extrem vårdplatsbrist ställer ökade krav på sjukvårdspersonalen på akutmottagningarna i Sverige. För att möta den ökade arbetsbelastningen möter verksamheter på akutmottagningarna upp med förändrade arbetssätt, för att hitta den optimala lösningen på hur sjukvårdspersonal ska arbeta i denna typ av verksamhet för att öka patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Att leva med diabetes typ II : En studie baserad på vetenskapliga artiklar om patienternas upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hilda Fransson; Sandra Petersson; [2017]
  Nyckelord :Diabetes typ II; Hälso- och sjukvård; Kvalitativ; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ II ökar i alla delar av världen. Ökningen beror på att människor framförallt i västvärlden har valt att leva med en alltmer bekväm livsstil. Sjukdomen har inget bot utan behandlas med livsstilsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge information och stöd till barn och föräldrar vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elaine Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Barn; Föräldrar; Smärtsam procedur och barnakutmottagning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGMånga barn som uppsöker en akutmottagning kommer att behöva utsättas för procedurerde kan uppleva som smärtsamma. Den smärtsamma proceduren identifieras ofta som detmest skrämmande och stressfyllda momentet i omvårdnaden kring barnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kvalitativ innehållsanalys d-.

Din email-adress: