Sökning: "Läsart"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Läsart.

 1. 1. Hur ska vi läsa? : En kvalitativ textanalys av litteraturens funktion i tre läromedel för svenska i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cecilia Brandehav; [2017]
  Nyckelord :Läsart; ämneskonception; läromedel; litteraturläsning;

  Sammanfattning : This study uses a text analysis and an interpretive approach to examine literatures function in three teaching materials for the subject Swedish in upper secondary school and the abilities that reading literature will develop. The analysis has been done on the primary texts, secondary texts and teaching primary texts to determine which readings that are rewarded, which subjectconceptions that occur and how the teaching materials legitimizes reading literature. LÄS MER

 2. 2. Litteraturundervisning för upplevelse eller förståelse? : En kvalitativ intervjustudie över fyra svensklärares motivering över implementeringen av subjektiv, respektive objektiv läsart i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Janita Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

 4. 4. Om Gilles Deleuzes filosofiska läsart : Kritiskt skapande läsning genom tecken, begrepp och möte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emet Brulin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gilles Deleuze once, in a letter, described reading in the following way: “It's like plugging in to an electric circuit.” This powerful statement together with the ”zone of indiscernibility” that readers of Deleuze often experience, as well as the insufficient scholarly engagement with Deleuze’s practice of reading philosophy constitute the starting points to study the metaphysical conditions of Deleuze’s act of reading. LÄS MER

 5. 5. Läsarten i medialiseringens tidevarv. En läsartsanalys av fem svensklärares retorik om läsning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jermias Nilsson; Joel Pettersson; [2013]
  Nyckelord :läsart; medier; medialisering; läsning; estetisk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fem svensklärares föreställningar om läsning av olika typer av texter.Undersökningen genomförs mot bakgrund av den medialisering som sägs prägla samhället och skolan. Syftet ärockså att relatera till spörsmål som postulerats inom det senaste decenniets svenskämnesdidaktiska forskning,bl.a. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Läsart.

Din email-adress: