Sökning: "Läsning – historia"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Läsning – historia.

 1. 1. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER

 2. 2. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

  Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju en skola för alla" : En observations- och intervjustudie om hur lärare kan undervisa språkutvecklande i historia för att möta variationen av elevers olikheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik

  Författare :Charlotta Toftgård; [2018]
  Nyckelord :language-enhancing methods of working; students’ differences; history instruction; guidance and stimulation; språkutvecklande arbetssätt; elevers olikheter; historieundervisning; ledning och stimulans;

  Sammanfattning : Undervisningen i historia ska utformas så att alla elever utvecklar kunskaper. I varje elevgrupp finns det samtidigt en variation av elevers olikheter och deras förutsättningar och behov skiljer sig åt. Lärare behöver utgå från denna variation för att skapa möjligheter för alla elever att lära. LÄS MER

 4. 4. Skolbibliotekariers samarbete med pedagoger för att gynna elevers läslust och läsförståelse : en intervjustudie

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jennie Arrskog; Sandra Block; [2017]
  Nyckelord :Skolbibliotek; bibliotekarie; Pedagoger; Läslust; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om skolbiblioteken som pedagogisk resurs för pedagoger och elever. Forskningsbakgrunden går igenom skolbibliotekets historia, internationell och nationell forskning, gällande styrdokument och lagar, resurser i skolbibliotek och några exempel på skolbibliotekssatsningar. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors läsning under trehundra år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Martina Nobel; [2017]
  Nyckelord :book history; bokhistoria; läsesällskap; 1700; 1800; 1900; kvinnor; romaner; böcker; läsesalong; läsning; samhällsklass; historia; litteratur; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra till ökad kunskap om kvinnors läsning under 1700-, 1800- och 1900-talen. Jag har undersökt varför och på vilket sätt som kvinnors läsning skiljer sig åt när det kommer till läsning av romaner samt hur kvinnor har läst och fått tag på böcker under historiens gång. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Läsning – historia.

Din email-adress: