Sökning: "Läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 1560 uppsatser innehållade ordet Läsning.

 1. 1. Knäckt läskoden, vad händer sen? -En kvalitativ studie om den fortsatta läsundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Engelbrektsson Johanna; [2018-01-11]
  Nyckelord :Läsundervisning; läsutvecklande frågor; elevens högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och förstå hur lärare lägger upp läsutvecklande undervisning efter att elever har knäckt läskoden. Via undervisningsobservationer och lärarintervjuer med fem medverkande lärare visar den kvalitativa studien att läsning är en social process, där det krävs en dialog för att utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Tid för läsning : En studie om läshastighet vid textläsning i årskurs 3

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Storm; Wärn Johanna; [2018]
  Nyckelord :Läshastighet; logopedi; medelvärde; könsskillnad; barn; årskurs 3;

  Sammanfattning : Today, Swedish speech-language pathologists do not have access to a Swedish text level reading speed test that is both quick and easy to administer, affordable and standardized. The main purpose of this study was therefore to present a mean for reading speed of text among Swedish third grade students to be used in clinical assessments of reading ability. LÄS MER

 3. 3. Ett nytt semantiskt intraoperativt test på svenska : Baserat på DuLIP:s semantic odd word out

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Igor Sjökvist; Viola Säfbom; [2018]
  Nyckelord :Low-grade glioma; awake surgery; intraoperative language test; DuLIP; semantics; lexical reading; subcortical pathways; speech and language pathology; Lågmaligna gliom; vakenkirurgi; intraoperativa språktest; DuLIP; semantik; lexikal läsning; subkortikala banor; logopedi;

  Sammanfattning : Low-grade gliomas (LGGs) constitute a major challenge for health care because of their location and nature. LGGs are often found in eloquent areas, and their infiltrative growth cause neurological reorganization, which complicates the mapping of important functions. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser av elevers möjligheter till daglig fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; hela skoldagen; upplevelser; läroplan;

  Sammanfattning : Sveriges skolelever är mer stillasittande än någonsin tidigare - mest i Norden. Samtidigt visar forskning hur daglig fysisk aktivitet påverkar barn positivt på flera olika plan, där skolprestationer är ett område. Fysisk aktivitet förbättrar elevers koncentration, minne, grupptillhörighet, självförtroende samt resultat i skolämnen. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2017-12-07]
  Nyckelord :Early Childhood Literacy; litteracitet; högläsning; kommunikation; samspel; multimodal; upprepning; förskola; bilderbok;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Läsning.

Din email-adress: