Sökning: "LEED"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet LEED.

 1. 1. LEED Accreditation and Comparison of Conventional and Green Building Methods for a Single Family Home

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomiUppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Carl Näslund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av postoperativ smärta : en litteratrustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Monica Wicksell-Jansson; [2018]
  Nyckelord :experience; nurse; patient; postoperative pain; treatment; bemötande; erfarenhet; patient; postoperativ smärta; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Personer som ska genomgå en operation räknar med att ha smärta efteråt, så kallad postoperativ smärta. Hur stark smärtan upplevs beror bland annat på patientens erfarenhet av smärta. Smärta är en upplevelse som bara kan beskrivas av personen som har den. LÄS MER

 3. 3. Energy follow-up of the technology building in New Karolinska Solna Hospital (NKS)

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Asal Mohsenchian; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vikten av energieffektivisering och hållbarhet i samhället har blivit allt mer uppenbar under de senaste åren på grund av ökade CO2-utsläpp, energipriser och den globala uppvärmningen. Europeiska unionen har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20% och öka andelen förnybar energi till 20 % av den totala energianvändningen fram till 2020. LÄS MER

 4. 4. Sveriges första hälsocertifierade kontor : Lärdomar från implementering av certifieringen WELL Building Standard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande; Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Josefine Pettersson; Melinda Winninge; [2018]
  Nyckelord :WELL Building Standard; New Existing Interiors; wellness; rating system; social sustainability; office; reconstruction; well-being; work environment; building regulations; LEED; Miljöbyggnad.; WELL Building Standard; New Existing Interiors; hälsocertifiering; social hållbarhet; kontorsmiljö; ombyggnation; välbefinnande; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Boverkets byggregler; LEED; Miljöbyggnad.;

  Sammanfattning : Andelen miljöcertifierade byggnader har under 2000-talet ökat. Inom kommersiella fastigheter är det numera inte lika ovanligt att kontor miljöcertifieras och en ny aspekt har etablerat sig bland certifieringssystemen - människans välbefinnande. WELL Building Standard är ett hälsocertifieringssystem som sätter människan i centrum. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifieringens roll i byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Jonathan Bornhager; Jens By; [2018]
  Nyckelord :miljöcertifiering; byggprocessen; miljöbyggnad; breeam; leed; svanen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetet har som mål att beskriva miljöcertifieringars påverkan på byggprocessen och hur framtiden för miljöcertifieringar ser ut. Examensarbetet jämför de olika miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen mot varandra där fördelar och nackdelar beskrivs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet LEED.

Din email-adress: