Sökning: "LTU historia"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden LTU historia.

 1. 1. Norrbottens Bruna Historia : -En fallstudie av nationalsocialismen i Boden och Luleå 1934 - 1946

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Staffan Sandling; [2017]
  Nyckelord :Nationalsocialism Norrbotten Boden Luleå;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera hur de nationalsocialistiska partierna följde de nationella partiernas riktlinjer på kommunalnivå i Boden och Luleå. Tidsmässigt ligger undersökningen tiden mellan 1934 - 1946. Det var då som de nationalsocialistiska partierna var som störst i Norrbotten. LÄS MER

 2. 2. Hästar vid Falu Gruva : 1540-1815

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Judit Grein; [2017]
  Nyckelord :Horse; work horse; draught horse; horse capstan; horse whim; mining horse; Falun mine; Falu Copper Mine; Stora Kopparberg mine; Häst; arbetshäst; hästvind; hästvinda; hästvandring; gruvhäst; Falu Gruva; Falu Koppargruva; Stora Kopparbergs Gruva;

  Sammanfattning : Falu Gruvas hästar har historiskt sett varit av stor betydelse för det dagliga arbetet vid gruvan. De användes ovan jord för transport av bland annat ved och malm, men även för att driva de många hästvindar som från och med 1540-talet användes för uppfordring samt för att pumpa upp grundvatten ur gruvan. LÄS MER

 3. 3. "Det funkar bra!" : Förskollärares konstruktioner av hur man organiserar för barns övergångar mellan förskola och förskoleklass

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Grenemark; Anna-Lena Lestander; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; förskollärare; samverkan; övergång; överlämning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och jämföra förskollärares perspektiv på barns övergångar och samverkan mellan förskola och förskoleklass. Studien började med en litteraturstudie som behandlade historia och teorier rörande samverkan och övergångar. LÄS MER

 4. 4. Förtätning av stationssamhälle : Planindikatorer för prioritering och gestaltning av bostadsområde i Brunflo för ökad tågpendling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isabella Viking; [2017]
  Nyckelord :Stationssamhälle; Planindikatorer; Förtätning; Gestaltning; Brunflo;

  Sammanfattning : Varför människor väljer att färdas i vissa miljöer är mer komplext än enbart avståndet dit. Miljöns olika aspekter måste därför kartläggas för att sedan jämföras för att tydliggöra vart utvecklingen ska ske, samt hur gestaltningen för den urbana miljön ska formas. LÄS MER

 5. 5. Femtio nyanser av vitt : Sociologisk studie om relationen mellan utbudet av foundation och normer om vithet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Jonsson; [2017]
  Nyckelord :whiteness; makeup; exclusion; sociology; norms; racism; white solipsism; capitalism; marxism; fifty shades of white; vithet; makeup; exkludering; sociologi; normer; vithetsnorm; rasism; vit solipsism; kapitalism; marxism; femtio nyanser av vitt;

  Sammanfattning : The aim of this sociological study is to understand whiteness in relation to available selections of makeup products. The research was made in a small town in Sweden. Data has been gathered from local stores and their selection of makeup with availability of makeup that resembles and matches ones own skin color. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet LTU historia.

Din email-adress: