Sökning: "Lana Shaya"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lana Shaya.

  1. 1. Från örfilar till mord : Verksamheternas arbete med hedersproblematik

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Lana Shaya; Alisa Muratovic; [2012]
    Nyckelord :honor; violence; culture; forced marriage; women;

    Sammanfattning : Att utöva våld i hederns namn har historiskt sätt existerat länge och kvinnor som gjorde sig skyldiga till utomäktenskapliga eller föräktenskapliga relationer fick allvarliga påföljder. Syftet med studien var att se hur olika yrkesverksamheter så som kvinnojouren, polisen, kuratorer och barnmorskor arbetar och samarbetar i hedersrelaterade ärenden och undersökt vilka komplikationer kan förekomma. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lana Shaya.

Din email-adress: