Sökning: "Language Barriers"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden Language Barriers.

 1. 1. Att möta vårdnadshavare med språkförbistringar i den perioperativa processen- anestesisjuksköterskans upplevelse

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Svensson; Alexandra Ringvall; [2017-08-04]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; språkförbistringar språkbarriärer; perioperativa processen; kommunikation; vårdnadshavare föräldrar; barn; anesthesia nurse; language barriers; perioperative process; communication; legal guardiance parents; child;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pågående globala migrationen leder till fler multikulturella samhällen världen över, vilket ställer högre krav på vården. Dels föreligger det kommunikativa brister där informationsutbytet kan bli lidande dels kan patientsäkerheten hotas om parterna inte förstår varandra. LÄS MER

 2. 2. Språkbarriärer i samband med röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tejashavi Patel; Marcos Gordón; [2017-05-19]
  Nyckelord :Kommunikation; röntgensjuksköterska; patient; multikulturell; språkbarriärer; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens sjukvård träffar vi ofta utländska patienter som inte behärskar det svenska språket, dessa patienter kan även komma från en annan kultur och ha en annan syn på vården än vad de flesta har i Sverige. Syfte: Undersöka och belysa språkbarriärer som kan uppkomma i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som inte behärskar det svenska språket, samt peka på möjligheter för att förbättra kommunikationen dem emellan. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera med patienter vid avsaknad av gemensamt språk - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser och strategier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Petersson; Anna Pålman; [2017-02-13]
  Nyckelord :communication; communication barriers; experiences; strategies; interpreter; language barriers; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle till följd av ökad migration bland annatpå grund av krig och oroligheter i världen. Detta innebär att sjuksköterskor möter allt flerpatienter där gemensamt språk saknas. LÄS MER

 4. 4. Language barriers in nursing care

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mari Lyytikäinen; Mi Tran; [2017-02-13]
  Nyckelord :language barriers; communication barriers; transcultural nursing; cultural competence; nursing care; interpreters;

  Sammanfattning : Nurses today are faced with the challenges of caring in a multicultural environment. One ofthese challenges is the inability to communicate with the patient due to differences inlanguage. Communication plays a key role in the nurse-patient relationship and determinesthe outcome of the care provided. LÄS MER

 5. 5. Sygeplejerskers møde med patienter af anden etnisk baggrund end skandinavisk på akutmodtagelsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anne Kathrine Norstrand Bang; Mie Greve Sørensen; [2017]
  Nyckelord :Kulturel kompetence; Kommunikation; Patientsikkerhed; Personcentreret pleje; Akutmodtagelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Due to increased immigration over the past decade, Denmark has become more of a multicultural society. This require nurses to have intercultural competencies to provide care to the patient and relatives. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Language Barriers.

Din email-adress: