Sökning: "Language Barriers"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Language Barriers.

 1. 1. Sjuksköterskors frågor om våld i nära relation : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jorild; Niki Karanikas; [2017]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; nurse; screening; partner violence; våld i nära relation; våld mot kvinnor; sjuksköterska; screening; partnervåld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är en bidragande faktor till kvinnors ohälsa världen över. Syfte: Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor ställer frågor om våld i nära relation (intimate partner violence, IPV) till sina patienter samt, om det finns skillnader mellan olika grupper sjuksköterskor angående benägenhet att ställa frågor om våldsutsatthet. LÄS MER

 2. 2. OFFENTLIGA VÅRDGIVARES KOMMUNIKATION I EN MULTIKULTURELL MILJÖ En studie om språk, behov och inkludering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Martina Danielsson; [2016-11-16]
  Nyckelord :Communication; multicultural; caregivers; strategies; language barriers; accessibility; translation; receiver perspective; development;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how communication for public caregivers works in a multicultural environment where a large group of citizens do not speak the main language in the country as their first tongue. The focus is to investigate communicative strategies, if there are language barriers and if so how they can be overcome, and finally how development efforts with regards to feedback can be undertaken to improve caregivers’ work. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Sharing within the New Strategic Human Resource Department. Knowledge sharing in the case of Volvo Group

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Lundstedt; Christine Nilsson; [2016-10-14]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Human Resources; Multinational Corporation; Facilitators; Barriers;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Shared Language, shared Knowledge? Investigating barriers and facilitators to knowledge transfer in a common language context: the case of European Multinational Corporations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Michelle Bälter; Emma Dennermyr; [2016-10-10]
  Nyckelord :Shared Language; International Business IB ; Multinational Corporations MNCs ; Knowledge Transfer; Barriers and Facilitators;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. SPRÅKBARRIÄRER I PRAKTIKEN. En studie av arabisk och svensk vokabulär inom sjukvård och flyktingmottagande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lorna Bartram; [2016-09-05]
  Nyckelord :arabiska; AAC; language barriers; core vocabulary; fringe vocabulary; Arabic; refugees; health care;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is twofold – to explore in what situations Arabic- and Swedishspeakingpeople experience language barriers and to make a survey of what vocabularyis most relevant in these situations. The following research questions were posed: 1) Inwhat situations do the respondents experience communication difficulties due tolanguage barriers and what pragmatic goals are included in these? 2) What words andphrases are most frequent in these situations? 3) To what extent does the most frequentvocabulary overlap with existing lists of core vocabulary? The theoretical framework for this thesis departs from the field of Augmentative andAlternative Communication (AAC). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Language Barriers.

Din email-adress: