Sökning: "Lars Åhrberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Åhrberg.

 1. 1. Regionaliseringar av Afrika inom regionalgeografin : Exempel från regionalgeografiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lars Åhrberg; [2017]
  Nyckelord :Regionaliseringar; Regioner; Afrika; Post-kolonialism; Karta; Islamofobi;

  Sammanfattning : Early in the bachelor’s degree program in Geography, the students learn that maps should be seen as a subjective visualization of the world, rather than the actual world itself. Although this is essential forfurther analysis, especially in Geography, cartographers often commit the crime of not arguing for their choice of what is being showed; what colours are being used; what objects represents reality and why they have characterized and regionalized the areas as they have. LÄS MER

 2. 2. Mångfald och kanon i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lars-Olov Åhrberg; [2006]
  Nyckelord :kulturarv; kanon; skönlitteratur; mångfald;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med det här arbetet är att utifrån begreppen ”kulturarv” och ”kulturell mångfald” undersöka lärares val av texter som används i undervisningen och hur dessa texter används i undervisningen. Syftet är också att ta reda på vad olika lärare anser att eleverna behöver för ”kulturellt kapital” med sig i livet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lars Åhrberg.

Din email-adress: