Sökning: "Lars Ohlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Ohlin.

  1. 1. RATA ELLER TA TA? – En jämförande studie av Teknisk analys på årsbasis.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Per Ohlin; Oscar Rugfelt; Lars Johansson; [2005]
    Nyckelord :Teknisk aktieanalys; Buy Hold; Effektiva marknadshypotesen; indikatorer; OMX; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida en teknisk analys kan generera en årlig överavkastning under åren 1992-2004. De tekniska indikatorerna vilka tillämpas i denna uppsats är; Glidande Medelvärde, Momentum samt Relative Strength Index. Tidigare studier har fokuserat på analyser av längre tidsperioder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lars Ohlin.

Din email-adress: