Sökning: "Lean Construction"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden Lean Construction.

 1. 1. 4D-simulering som verktyg för tillämpning vid produktionsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Richard Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :4D-simulering; BIM-modell; produktionstidplan; lean construction; Last Planner System;

  Sammanfattning : Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en exakt planering. LÄS MER

 2. 2. Construction Automation : Assessment of State of the Art and Future Possibilities

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Patrik Folkesson; Robert Lönnroos; [2018]
  Nyckelord :Construction Automation; Building Information Modelling BIM ; Robotics;

  Sammanfattning : The world of automation has grown rapidly for the last four decades and it is driven by higher demands from users, technology development and maturity of technologies of industrial processes. Companies all over the world have automated their manufacturing processes which have led to billions of dollars in productivity and quality improvements. LÄS MER

 3. 3. Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Gårdemyr; [2018]
  Nyckelord :Industriellt byggande; industrialiserat byggande; industriellt husbyggande; industriellt anläggningsbyggande; effektivitet; ledtid; verksamhetsstrategier; Lean; Toyota Production System; The Toyota Way; icke värdeskapande aktiviteter; samarbetsavtal; tidiga skeden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. LÄS MER

 4. 4. Den traditionella produktionsplaneringens död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Kullberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report focuses on the planning of production in the construction sector. The objective of the planning is to manage the building process as time and cost effectively possible. Nevertheless the traditional method used by the industry for doing this has been proven to produce waste in resources and time. LÄS MER

 5. 5. Produktionsutveckling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :John Alvén; Malin Fröström; [2018]
  Nyckelord :Lean Production; Key Performance Indicators; Produktionslayout; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At the Volvo Construction Equipment site in Braås, different kinds of articulated haulers are being produced. The production is in the forefront of its kind but one of the sections of the production has not seen any changes in many years. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lean Construction.

Din email-adress: