Sökning: "Lean Construction"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Lean Construction.

 1. 1. 5S i produktionen : En metodtillämpning på byggarbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Axel Roll; [2017]
  Nyckelord :5s-metoden;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion finns det många onödiga aktiviteter som hindrar projekt från att genomföras mer flödeseffektivt. För att undvika misshushållning med resurser behöver arbetsplatsen och den oftast medföljande kulturen, få mer ordning och reda. Ett arbetssätt för att åstadkomma just detta finns att hämta från 5S-metoden. LÄS MER

 2. 2. Understanding barriers for working with a management system in the construction industry

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Lisa Johansson; Magdalena Lemos Ribeiro; [2017]
  Nyckelord :Management system; Knowledge reuse; Information systems; Lean management; Lean construction;

  Sammanfattning : A company's performance may depend on the effectiveness of its management system. Without a management system, a company does not have a common way of working and may not strive towards the same objectives and policies. Information sharing within the organisation may also be more difficult without a system. LÄS MER

 3. 3. Framtidens bodetablering

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristian Wieczorek; Simon Degerman; [2017]
  Nyckelord :Temporary construction facilities; communication; visual management; flow of material; flow of people; well-being; working environment; Lean; Bodetablering; kommunikation; visuell styrning; materialflöde; personalflöde; trivsel; arbetsmiljö; Lean;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden today is a busy market. The demand for new residences is very high and many are recruited to the industry for companies to be able to meet the demand. Generally a construction site needs temporary construction facilities for staff to manage administrative tasks and have conferences, eat, rest, shower etc. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialhanteringen i godsmottagningen hos Atlas Copco Construction Tools AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Darmin Adam Zdenac Olsson; [2017]
  Nyckelord :Materialhantering; logistik; lean production; supply chain management;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att hjälpa fallföretaget med att minska materialhanteringen på avdelningen internlogistik, som bland annat innefattar godsmottagning och lagerhantering. Detta kommer att göras genom framtagning av en ny anläggningslayout. LÄS MER

 5. 5. "BIM" och "Just in time“ i byggprojekt

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ann Vu; Kazhal Zarza; [2017]
  Nyckelord :BIM; lean; JIT; Just in time; BIM; lean; JIT; Just in time; bygg;

  Sammanfattning : Inom alla processer är det viktigt att eftersträva effektivitet, dvs. minsta möjliga resursanvändning för att uppnå ett visst mål efter de förutsättningar som finns. Resurserna kan vara olika, t.ex. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lean Construction.

Din email-adress: