Sökning: "Lean Six Sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Lean Six Sigma.

 1. 1. Continuous Improvement Processes, just a trend or a proven success-factor for organisations? The disparity between operational and office employees

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nico Kruppa; Maximilian Persson; [2018]
  Nyckelord :Continuous Improvement Processes; Lean Management; Six Sigma; Kaizen; Shopfloor Management; Trend; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background and Objectives: This research explored the possibility of organisations implementing the work of CIP for the right beneficial reason, or if the implementation was done because the subject is a trend. While CIP-methods are getting more and more popular, it remains in many cases unclear which concepts suit best to what organisation. LÄS MER

 2. 2. Process Improvement Strategy for Public Sector Organizations : A case study at Linköping Municipality - MoS department

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Deepika Dronamraju; [2018]
  Nyckelord :Process Improvements; Strategy; Public Sector; Municipal Organization; Municipalities; Six Sigma; Lean; Customer Orientation; Customer Satisfaction.;

  Sammanfattning : The public-sector organizations have been in limelight for research work about the implementation of various quality management approaches with the evolution of process management ideology into this sector. The awareness among the citizens regarding their rights and demand for qualitative service has been increased which led to the focus on the quality management approaches like Six Sigma and Lean. LÄS MER

 3. 3. Sex Sigma för kvalitetssäkring av cirkulära processer : En fallstudie vid Carlsbergs hanterings- och tappningsprocess av ölfat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Antonio Kasljevic; Jakob Johansson; [2018]
  Nyckelord :DMAIC; Sex Sigma; Fallstudie; Carlsberg; Kvalitet; Examensarbete; Lean; Ölfat; Hantering och tappning;

  Sammanfattning : Industriellt tillverkande företag har traditionellt använt sig av linjära affärsmodeller där verksamhetens ägandeskap avslutats efter försäljning av produkter. En ökad medvetenhet om jordens begränsade resurser hos konsumenter, organisationer och samhällen har drivit EU att under 2018 introducera en hållbarhetsstrategi som syftar till att främja en övergång mot cirkulära ekonomier. LÄS MER

 4. 4. Practical Implementation of Lean at Small and Young Companies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Fredrik Hasselgren; [2018]
  Nyckelord :“Lean SME”; “Lean Small Company”; “Lean Manufacturing”; “Practical Lean Implementation”; “Lean Young Company”; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction: This thesis aims to investigate how a small and young company can implement the management philosophy Lean. The thesis is designed as a literature study with two objectives. The first objective is to identify what Lean is and what its underlying tools, methods and principles are. LÄS MER

 5. 5. A Contemporary Six Sigma and Lean Integration : Towards the Ideal State

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jonn Wenchert; [2017]
  Nyckelord :Statistical Process Control; Lean Production; Six Sigma; Lean Six Sigma; Six Sigma Lean; Information System Development; Information System Research; Modern Factory;

  Sammanfattning : A new reality, where human labor is replaced by automated machines is causing production management to rethink how they can steer the production to meet their customers demand. There is a gap of values, techniques and tools to communicate with the processes existing in the new modern factories, where data sometimes is the single output. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lean Six Sigma.

Din email-adress: